Śmierć wróżki armji niemieckiej

Śmierć wróżki armii niemieckiej W Berlinie zmarła nagle niejaka Elisabeth Seidler, zwana popularnie .wróżką armii niemieckiej.” Zdolności wieszczbiarskie przejawiły się u niej jut w latach dziecięcych, kiedy zwróciła na siebie uwagę nauczyciela, proboszcza i dziedzica rodzinnej wioski snami, które się spełniały ze zdumiewającą dokładnością. Jako młoda dziewczyna przybyła do Berlina, gdzie zainteresowały się nią miejscowe sfery spirytystyczne. Podczas jednego z seansów w domu hrabiny Mollke przepowiedziała w obecności kilkunastu osób wybuch wojny światowej, przyczem dokładnie określiła datę rozpoczęcia działań wojennych. Wypadek ten zwrócił na nią powszechnią uwagę, a niemiecki sztab główny kreował ją na… swoją wróżkę. Radzono jej się zawsze w sprawach wojskowych, urządzano seanse jasnowidzenia, a trzeba przyznać, ze Seidler wywiązywali się doskonale ze swego zadania. Dla przykładu warto przytoczyć fakt, te kiedyś przepowiedziała ona dzień i wynik bitwy nad Marną. Krążyły o niej także wieści, te zajmowała się szpiegostwem, ale wiadomość tę należy zaliczyć do rzędu zwykłych plotek. W ostatnich dniach przed śmiercią świadczyła ona w procesie przeciwko niejakim braciom Szklarek, oskarżonym o nadużycia na szkodę miasta Berlina. W związku z tem zaczęły krążyć po mieście plotki, te Seidler jest osobiście zaangażowana w tej aferze. Sędziwa wróżka tak się przejęta temi oszczerstwami, że zmarła nagle na udar serca.

źródło: „Świat Nadzmysłowy”, miesięcznik poświęcony wiedzy tajemnej 1933