Czarodziejska różdżka

Z artykułu możemy się dowiedzieć, jak skuteczna potrafi być w efektywnych poszukiwaniach czarodziejska różdżka.

ZŁOTY SKARB odnaleziony za pomocą różdżki czarnoksięskiej.
Jak donosi prasa jugosłowiańska, w miejscowości Benowice zamieszkujący tam ogrodnik nazwiskiem Retger odkrył przy pomocy t. zw. różdżki czarnoksięskiej skarb, składający się z kilku złotych sztabek, ogólnej wagi trzy i pół kilograma.

Zaznaczyć należy, że szczęśliwy znalazca od dawna już zajmuje się z amatorstwa problemem różdżki czarnoksięskiej i przeprowadza liczne próby i doświadczenia w tej ciekawej dziedzinie wiedzy tajemnej. Jest to podobno człowiek o nie przeciętnej inteligencji i ma zamiar wspólnie z drem Garschill’ern wydać książkę, w której poda wyniki swej długo letniej pracy w zakresie rabdomacji (różdżkarstwa) i  co ciekawsze zaznajomi czytelników z metodami, dzięki którym doszedł do takiej doskonałości. Wyżej podana wiadomość o znalezieniu przez Retgera skarbu zdaje się być zupełnie prawdziwa, gdyż podał ją znany lekarz i uczony, dr. B. Garschill.źródło: miesięcznik „ŚWIAT NADZMYSŁOWY”, ROK I WARSZAWA, LUTY 1933 Nr. 2


Ryc. 6 Dr. Beyer wskazuje miejsce zakopanych przedmiotów żelaznych.

 

 

Różdżka z drutu spiralnego – (prof. dr. M. Benedikt – Rutenlehre 1916 Wien).

 

źródło: inż. Edmund Libański „Sprawa różdżki czarodziejskiej”, Lwów 1922.