Lekanomancja

Lekanomancja (gr.), u Asyryjczyków sposób wróżenia, polegający na tem, że lekanomanta stawiał przed sobą czarę, napełnioną „proroczą“ wodą. Zewnętrznie nie różniła się ona od zwykłej wody, lecz. praktyki i zaklęcia, wykonywane nad naczyniem, obdarzały ją proroczą siłą, wychodzącą z łona ziemi i przejawiającą się w swoisty sposób. Kiedy zaczyna się ona udzielać wodzie, słychać nieokreślony szum, w którym narazie nie można odkryć sensu, gdy jednak rozejdzie się ona równomiernie po całym płynie, dają się słyszeć osobliwe dźwięki, na podstawie których lekanomanta przepowiada przyszłość.

źródło: Glossarjusz