Zwierzęta we Wróżbiarstwie

Podczas wyjaśniania, w jaki sposób wróżbiarstwo jest wykonywane za pomocą świętych zwierząt, na przykład jastrzębi (1), nie twierdziliśmy w żaden sposób, że poprzez wykorzystanie ciał w ten sposób przyciąganych, bogowie są obecni. Nie są oni bowiem przypisani do pojedynczych zwierząt, ani przez przydział, ani przez jakikolwiek związek z królestwem materii.

Ale demony, a zwłaszcza te, które są przydzielone do królestwa materii, mogą być przypisane do takiego obchodzenia się z narzędziami wróżenia, różnym zwierzętom przydzielając różne, a taka przewaga została ustanowiona poprzez sąsiedztwo, i nie zostały one przydzielone przez los do ich odpowiednich domen, przez los są całkowicie niezależne i wolne od królestwa materii. Albo, jeśli ktoś tego pragnie, może być im przydzielone miejsce lub pojazd o takim charakterze, który umożliwi im prowadzenie rozmów i udzielanie odpowiedzi ludziom. Musimy więc myśleć, że ten pojazd jest czysty od skażenia ciał; bo nie istnieje żadna wspólnota między tym, co czyste, a przeciwieństwem, ale istnieje powód, dla którego może być połączone z ludźmi poprzez duszę zwierząt. Ta dusza ma bowiem naturę pokrewną ludziom, przez podobną zasadę życiową; i również do demonów, ponieważ będąc wolna od ciał, istnieje w pewien sposób oddzielnie. Ale jako, że jest pośrednia między obydwoma, jest poddana kontrolującemu demonowi, ale ujawnia tym, którzy są jeszcze zatrzymani w ciele, cokolwiek nakazuje władca. W ten sposób jest dana wspólna więź związku między nimi, każdym z nich.

(1): Jastrząb był traktowany ze szczególnym szacunkiem w starożytnym Egipcie. Ra, bóg słońca, był przedstawiany w hieroglifach z głową jastrzębia, trzymającym w dziobie słoneczny krąg; podobnie Thot był przedstawiany z tym samym emblematem, aby pokazać, że był geniuszem inteligencji. Ptak ten był uważany za mający zdolność wróżenia. Jego ciało po śmierci było balsamowane i składane w świątyni w Buto, a każdy, kto zabił jastrzębia, nawet przypadkowo, był karany śmiercią. W Grecji również jastrząb był symbolem słońca i świętym dla Apolla, boga wyroczni.

źródło: THEURGIA OR THE EGYPTIAN MYSTERIES By IAMBLICHOS, NEW YORK 1911, THE METAPHYSICAL PUBLISHING CO.