Demony Strażnikami Tajemnic

Temat ten można również wyjaśnić następująco: Demony sprawują opiekę nad Niewypowiedzianymi Tajemnicami. Dlatego zapewniam, że w wyższym stopniu utrzymują porządek wszędzie.

Dzięki temu składniki wszechświata pozostają w swoim porządku, ponieważ dobroczynna moc Ozyrysa pozostaje czysta i nieskazitelna, i wcale nie jest zmieszana z przeciwną występkowością i nieładem. Życie wszystkich rzeczy również pozostaje czyste i nieskazitelne, ponieważ okultystyczne, życiodajne piękności racjonalnych zdolności Izydy nie schodzą do ciała, które jest jawne i widoczne dla zmysłów. Ale wszystko pozostaje niezmienne i ciągle powstające, ponieważ bieg słońca nigdy nie jest zatrzymywany. Wszystko również pozostaje doskonałe i nienaruszone, ponieważ niewypowiedziane tajemnice w Abydos (lub w wewnętrznym sanktuarium) nigdy nie są w żadnym czasie ujawniane świeckiej kontemplacji. Stąd w tych warunkach, na których polega bezpieczeństwo wszystkich rzeczy, mówię, że niewypowiedziane symbole są zachowywane w ukryciu i niezmiennej istocie bogów nigdy nie są tłumione przez przeciwny los – nawet dźwięk tego nie jest znośny dla demonów, które należą do ziemi, a mianowicie: że są różnorodne pod względem jakości, lub są nieświęte istotami, i że z tego powodu taki styl [groźnych] słów ma dla nich pewną odpowiedniość. Jednak nikt nie grozi bogom, ani nie kieruje do nich takiego rodzaju modlitwy.

Zgodnie z Chaldejczykami, u których istnieje język wyłącznie dla bogów, nigdy nie wypowiada się groźby. Egipscy kapłani, mając jednocześnie wymieszane boskie symboliczne terminy i demoniczne słowa, stosują groźby, gdy jest to odpowiednie.

Oto masz odpowiedź na te trudności; zwięzła, ale myślę, że wystarczająco rozwiewająca każdą z nich.

źródło: THEURGIA OR THE EGYPTIAN MYSTERIES By IAMBLICHOS, NEW YORK 1911, THE METAPHYSICAL PUBLISHING CO.