Doskonałość Bogów Niebieskich

„BOGOWIE NIEBIESCY NIE SĄ DOTKNIĘCI WYDECHAMI”

Jeżeli dobrze zrozumieć tę kwestię, nie ma żadnej trudności, jaką sugerujesz i o którą się spierasz w kontekście Wstrzemięźliwości od Jedzenia Mięsa. Ci, którzy prowadzą kult bogów, nie unikają jedzenia mięsnego, aby bogowie nie byli splamieni oparami zwierzęcymi. Jakie bowiem wyziewy z ciał mogą zbliżyć się do istot, które zanim cokolwiek materialnego może je dosięgnąć, odrzucają materię, nie pozwalając jej się dotknąć? Nie dlatego, że ich moc usuwa wszystko, co powoduje, że ciała znikają bez zbliżenia się do nich; ale wręcz przeciwnie, ciało niebieskie (planeta) jest nieskażone żadnymi materialnymi składnikami (1). Nie przyjmuje niczego do siebie z zewnątrz i nie oddaje niczego od siebie do obcych sobie rzeczy. Jak więc ziemski opar, który nie wznosi się na wysokość pięciu stadionów (sześćset stóp) od ziemi, zanim opadnie z powrotem na nią, może zbliżyć się do nieba, odżywiać obracające się i niematerialne ciało, czy w ogóle wywoływać w nim jakiekolwiek zanieczyszczenie czy inny stan? Uznaje się, że ciało eteryczne jest poza wszelkim przeciwnym wpływem, i że jest wolne od wszelkich zmian; że jest całkowicie czyste od każdej możliwości przemiany w coś innego, i co więcej, jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek impulsu w kierunku centrum lub od centrum. Dlatego jest nieruchome w jednym miejscu lub obraca się po orbicie. Nie ma więc żadnej wspólnej natury, mocy czy wyziewów ciał, które składają się z różnych sił i ruchów, różnie zmodyfikowanych, poruszających się w górę lub w dół, które mogą się mieszać z ciałami na niebie. Ponieważ zatem te esencje są całkowicie oddzielone i różne od nich, nie mają na nie żadnego wpływu. Te, które są niezrodzone, nie mogą doznać żadnej zmiany w sobie przez te, które są zrodzone i podlegają zmianom. Jak więc istota boskich bytów może być zanieczyszczona takimi oparami, gdy, jak można powiedzieć, odrzucają one szybko za jednym impulsem opary ze wszelkiej materii i ciał złożonych z materii?

Nie należy więc tak przypuszczać; ale raczej zastanowić się, że rzeczy, które są podzielone na części, mogą mieć

(1) – Proklos opisuje ciało niebieskie lub planetę jako zawierające najwyższe zasady elementów i charakteryzujące się ożywiającym, niepalącym ogniem; innymi słowy, zasadę ożywioną, rozciągniętą.”

pewien związek z sobą nawzajem, aktywnie lub pasywnie, materialny do niematerialnego, i w skrócie, podobne natury do podobnych natur. Jednak te, które są innej istoty i są całkowicie wyższe, a także obdarzone innymi naturami i zdolnościami, nie są zdolne do takich rzeczy jak działanie na innych lub przyjmowanie czegokolwiek od innych. Zanieczyszczenie pochodzi więc od materialnych obiektów do tych, które są trzymane przez materialne ciało. W związku z tym, ci, którzy mogą zostać zanieczyszczeni przez materię, muszą być oczyszczeni z tych rzeczy. Jak jednak mogą być zanieczyszczeni przez materialne rzeczy ci, którzy są całkowicie wolni od podzielnej natury, którzy są całkowicie pozbawieni zdolności przyjmowania do siebie warunków z materii? Jak może boska natura, która jest wcześniejsza i wyższa od ludzkiej słabości i nie ma nic wspólnego z nami, być dotknięta moimi emocjami lub emocjami jakiegokolwiek innego człowieka?

Żadna z tych rzeczy nie wpływa zatem na bogów. Nie ma znaczenia, że posiadamy ciała z kręgu materii, ponieważ oni, będąc całkowicie czystymi i niezmąconymi esencjami, nie są zanieczyszczeni naszymi plamami, ani nie ma to znaczenia, jeśli materialne wyziewy ciał są wydzielane wokół ziemi, ponieważ te są najbardziej oddalone od ich istoty i mocy. Dlatego, jeśli w odniesieniu do bogów nie istnieje żadna część tego, cała hipoteza przeciwności (która została przedstawiona) jest całkowicie zniszczona. Jak może to, co jest absolutnie nieistniejące (bez zewnętrznej substancji), mieć jakiś konflikt w sobie? Przez daremne spekulacje na temat tak absurdalnych i niegodnych bogów rzeczy, poruszasz pytania, które nie mogą być rozsądnie podnoszone w odniesieniu do dobrych ludzi.

Żaden człowiek posiadający inteligencję i niezakłócony przez namiętność – tym bardziej ktoś z wyższych ras – nigdy nie zostałby zwabiony przez wyziewy oparów z ofiary.

Te sprawy zostaną jednak omówione nieco później. Ale na razie pojęcie przeciwności natury, obalone przez wiele obaleń, będziemy kończyć rozumowanie w odniesieniu do pierwszego tematu dyskusji.”

źródło: THEURGIA OR THE EGYPTIAN MYSTERIES By IAMBLICHOS, NEW YORK 1911, THE METAPHYSICAL PUBLISHING CO.