Ciało eteryczne

Nareszcie najwszechstronniejszym dowodem istnienia ciała eterycznego w człowieku jest ukazywanie się tegoż, ciała w całości, w doświadczeniach mediumistycznych, coby dowodziło, że ciało eteryczne, może nie tylko w części wychylać się z organizmu medium, ale nawet rozszczepić się z nim całkowicie na czas pewien, zachowując tylko jakiś niewidzialny łącznik, pozwalający mu napowrót zlać się z ciałem. Tym sposobem materja, do widziadeł mediumicznych potrzebna, byłaby już z natury daną i już z natury posiadałaby pewne zarysy, odpowiadające postaci medium. Czytaj dalej

Człowiek niewidzialny

J. ŚWITKOWSKI.
Człowiek niewidzialny.

Zestawienie obok siebie takich tematów, jak medjumizm mesmeryzm, ciało eteryczne i fakiryzm, uchodziłoby jeszcze z końcem wieku zeszłego za coś trącącego mocno „wiedzą tajemną” i „teozofją”, a bardzo mało wspólnego z nauką ścisłą. Czytaj dalej