Wróżenie z Kart

Po zmieszaniu talji kart, składającej się z 36 sztuk, rozkłada się je w kolejności, t. j. tak jak wychodzą zdejmowane jedna po drugiej, w pięć rzędów, z których pierwsze cztery rzędy po osiem kart w szeregu, ostatni zaś, piąty, cztery karty rozmieszczone w środku całej utworzonej w ten sposób figury.

Jeżeli wróżymy kobiecie, to w rozłożonych w powyższy sposób kartach kobietę tę przedstawiać powinna „dama winna“, jeżeli zaś mężczyźnie, to przedstawia go król czerwienny. Reszta kart ma znaczenie ze względu na odległość, w jakiej znajduje się od przedstawiającej osobę karty.

I tak:
Czerwień szóstka – oznacza szczęśliwe przedsiębiorstwo, które przywiezie danej osobie korzyści.

Czerwień siódemka – oddalona od karty osobowej wróży fałszywą przyjaźń – zbliżona, pomyślne zwroty w złem położeniu dotychczasowem lub w ogóle coś dobrego.

Czerwień ósemka – zmiana pobytu, o ile znajduje się w pobliżu; o ile zaś leży zdała – możliwości niekorzystne, przykrości, straty i t. d.

Czerwień dziewiątka – zawsze radosną nowinę.

Czerwień dziesiątka – w pobliżu jest oznaką szczęścia,  w oddaleniu to zazdrośnicy i złe otoczenie.

Czerwień niżnia w pobliżu to osoba nieżyczliwa, sprowadzająca przykrości j oddalony – przeciwnie przyjaciel.

Czerwień dama wróży wstęp i przyjęcie do pewnej, familji licznej, jeżeli leży blisko to w połączeniu z kartą ślubną wróży obfite potomstwo w małżeństwie.

Czerwień król ma znaczenie tylko dla kobiet, gdyż oznacza mężczyznę, któremu się wróży. Kobietom zależnie gdzie się znajduje, czy bliżej czy dalej od karty wyobrażającej kobietę a więc od damy winnej oznacza wczesne lub dalsze zaręczyny lub ślub.

Czerwień as – karta serdeczna. Jeżeli leży w pobliżu króla trefl – oznacza cierpienie, w pobliżu asa winnego – śmierć. W bliskości dzwonka ósemki – miłość ukrytą, w bliskości dzwonka siódemki – bliskie ognisko rodzinne, w bliskości zaś trefl szóstki – spoczywa silnie na fundamencie ze skały.

Wino szóstka – oznaka trwałej przyjaźni, jeśli tuż jest trefl król to przyjaźni towarzyszy chytrość i złośliwość. Jeżeli karta ta leży pod kartami na lewo w rzędzie, w którym znajduje się karta osobowa – to oznacza wielkie nieporozumienie i kłótnie.

Wino ósemka – wielkie mozoły, w oddaleniu od karty osobowej – korzystna podróż.

Wino dziewiątka – spełnienie życzeń i nadziei, jeżeli jednak Jeży na uboczu a jakiś list dzwonek as znajduje się w pobliżu, znaczy kłopot i wzruszenie.

Wino dziesiątka – nadzieja szczęśliwej spekulacji. Również powodzenie w interesach będących w stosunkach poza morzem.

Wino nżnik – uprzejme otoczenie w zamożnym domu, co pomoże do bogatego ożenku, szczęśliwe wyjście za mąż. Jeżeli karta leży w oddaleniu od karty osobowej, ożenek, względnie wyjście za mąż musi się zdarzyć na wsi, w jakimś dworze.

Wino dama – tylko dla mężczyzn wielkie nieszczęście trudne do zwalczenia, jeśli ta karta znajduje się ponad kartą osobową. W oddaleniu wróży nieszczęście które wkrótce zmieni się na dobre.

Wino król – rywal kochanka danej osoby. Jeśli karta ta leży po nad kartą osobową wróży korzystną konkurencję – jeżeli pod kartą osobową nie należy na tę korzystną konkurencję liczyć.

Wino as – zwrócony czubkiem do góry wróży szczęśliwy podeszły wiek, czubkiem na dół – chorobę, a gdy przy boku jej znajduje się trefl król to śmierć.

Dzwonek szóstka w pobliżu karty osobowej – przypadkowe szczęście, w oddaleniu – nadzieje szczęścia przypadkowego.

Dzwonek siódemka – niespełnienie nadziei lub nieudane przedsiębiorstwo, jeżeli karta leży z daleka – osłabia to jej znaczenie i wówczas nadzieje mogą się spełnić.

Dzwonek ósemka – tajemnica, którą ktoś posiada i nie śmie wyjawić. Po lewej stronie karty osobowej – ciężkie kłopoty sercowe, w pobliżu króla treflowego – boleść serca.

Dzwonek dziewiątka – szczęście w grze, lecz mniej skutku w miłości. Jeżeli zaś blisko leży czernego dziesiątka – przygody i awantury miłosne.

Dzwonek dziesiątka – przyszłość spokojna i bez trosk. Jeżeli w pobliżu wino dziesiątka życie zaćmi smutek.

Dzwonek niżnik — wielkie zaszczyty, jeden raz tylko przerwane nieszczęściem przejściowem.

Dzwonek dama — miłość z poświęceniem ku osobie niegodnej, która odpłaci się niewdzięcznością.

Dzwonek król – niestała przyjaźń, która dopiero po długich marzeniach zmieni się w przyjaźń prawdziwą i wieczną miłość.

Dzwonek as list. Jeżeli blisko króla trefl nowina nieszczęśliwa, przy królu as – oświadczenie się o rękę. Po lewej stronie karty osobowej – nieprzyjemna bardzo wiadomość, po prawej wiadomość radosna.

Trefl szóstka – oczekująca miłość gorąca, obecnie jeszcze chowana w głębi serca. Trzeba jednak zwalczyć wiele przeszkód zanim obojgu szczęście zaświta.

Trefl siódemka – kobiecie wróży mądrość i uczoność jako przymioty pożądanego mężczyzny, mężczyźnie zaś to samo o pożądanej kobiecie.

Trefl ósemka – szczęście niezwykłe.

Trefl dziewiątka – strata. Jeżeli zdała od karty osobowej strata mniejsza i powetowana kosztownym podarunkiem.

Trefl dziewiątka kobiecie wróży stosunek z pewną osobą wojskową, mężczyźnie ożenienie się z panienka biedną lecz bardzo piękną.

Trefl niżnik – dużo nieprzyjaźni i kaprysów. Jeżeli ponad nią król trefl – nieprzyjemności zwiększą się znacznie. Trefl dama wróży złą teściową lub rywalkę. Jeżeli w pobliżu czerwień as to i niesnaski ale i radość i zaufanie.

Trefl król – nieszczęścia rozmaite, zależnie od tego jak karta leży. Jeżeli ponad osobową to nieszczęścia będą więcej moralnej treści, jeżeli pod nią dotyczą strat majątkowych, w oddaleniu znacznym nie znaczy wiele i zostaje jej wpływ obojętny.

Trefl as – karta zaręczynowa. W pobliżu karty osobowej – zaręczyny bliskie, w odaleniu znaczy iż szczęście przyjdzie zbyt późno.

WSKAZÓWKI
użycia kart słynnej Wróżbiarki Mile Lenormand z Paryża. Po przetasowaniu układa się w cztery rzędy po ośm kart, pozostałe zaś cztery karty w rzędzie piątym, który wypaść powinien w pośrodku tak, aby pierwsza jego karta znalazła się w miejscu pod drugą i trzecią rzędu czwartego, drugą w równej odległości w miejscu pod trzecią i czwartą i t.d. jak to nakazuje figura:

karty N° 28 i 29 oznaczają osoby, którym się wróży, a więc kobietę karta N° 28 mężczyznę N° 29 Wedle położenia tych kart tłumaczy się znaczenie drugich.

PRZYKŁAD
w którym mężczyzna jest przedmiotem kabały.
Rozłożenie kart:

Z powyższego ułożenia się k art wynika przede wszystkim, że N° 33 wskazuje Panu udanie się zamiaru dostania się w towarzystwo, zapowiedziane przez N° 20. W podróż niedługo się Pan wybierze, jak to przepowiada N° 3. Z N ° 9 jak i N° 31 wynika iż czeka Pana powodzenie i szczęście w miłości: Pewnem nawet jest, że zdobędzie Pan serce pewnej dziewicy, co wywnioskować łatwo z bliskości karty N° 29 do pańskiej karty osobowej. Dziewczęciu temu może Pan śmiało zaufać, gdyż jest to dziewczę cnotliwe, posiadające dobre wychowanie jak Nr. 30 swojem położeniem wskazuje. Pozatem czekają Pana lepsze widoki na przyszłość a wogóle wiele szczęścia. Nr. 25 wskazuje nawet zawarcie wkrótce ślubu, napotkasz Pan jednak przedtem niemałe trudności, ale usuniesz je Pan w stosunkowo krótkim czasie. Według Nr. 11 rodzina pańska nie jest z tego zupełnie zadowolona, dla czego powinien Pan być zawsze na baczności i zważać na skinienia,, które dają Panu Nr. 15 i 17. Otaczają pana, zdrada złośliwość jeżeli pilnie zważać będziesz na przepowiednie Nr. Nr. 15 i 17. Nr. 82 wskazuje, że Pan z tego zamętu obłudy i zdrady wydostaniesz się i osiągniesz wielkich honorów i to przez Nr. 27. i list, który Panu zapowiada Nr. 1. Nr. 26. podaje Panu tajemnicę, którą Pan według Nr. 12 musi zużytkować, aby tę pajęczynę kłamstw rozerwać. To się Panu uda doskonale według Nr. 2. Potwierdzają się także widoki z Nr, Nr. 4. 13. 1. 5. Miej Pan więc odwagę: po deszczu zawsze zaświeci słońce.


Niżnik, Unter, Under, Spodek – figura w talii kart polskich, kart niemieckich, kart szwajcarskich odpowiednik waleta z talli typu francuskiego. Na ogół najniższa karta co do starszeństwa po tuzie, kralce, królu i wyżniku, chociaż w niektórych grach, np. w skacie czy w pamfilu, niżnik żołędny jest najwyższą figurą.


źródło: fragment z – SENNIK EGIPSKI z planetami, ULEPSZONY, UZUPEŁNIONY I POPRAWIONY TŁUMACZENIE WSZYSTKICH SNÓW z dodatkiem. NAKŁADEM „NOWEGO WYDAWNICTWA“ WARSZAWA, ULICA MARSZAŁKOWSKA Ne 141. Autor Michał Marczewski, wydano 1938.