SŁÓW PARĘ O SNACH

Ich znaczeniu i dawności sztuka ich tłuomaczenia sennych widziadeł. Sen w życiu ludzkiem zajmuje miejsce poczesne. Normalny człowiek przesypia jedną trzecią część swego  wieku. Przez ową jedną trzecią część bytowania jawę zastępuje stan bardzo zbliżony do stanu sonanbulizmu, kiedy pełną świadomość wyręcza niekontrolowana przez krytycyzm samodzielna praca sił duchowych, drzemiących w nas i działających podświadomie.

Ta podświadomość, wyczuwana przez każdego jako instynkt, ostrzegający nas nieraz zdumiewająco trafnie, czy to przed zamierzonym czynem  czy to przed człowiekiem, właśnie podczas snu, w nocnej  ciszy i mroku, nie skrępowana trzeźwą myślą i nawałem wrażeń jasnego dnia pracy, dochodzi do głosu i przed wewnętrznemi oczami wyobraźni przesuwa całe szeregi obrazów o zdumiewającej czasami wyrazistości. Czy te obrazy, czy ta zwolniona od wszelkich zewnętrznych wpływów praca najżywotniejszych, bowiem stale czynnych, naszych sił duchowych nie ma żadnego związku z naszym życiem?  Na to pytanie każdy, tak czy inaczej zapatrujący się na sprawę, musi odpowiedzieć tylko, że to, co widzimy we śnie wiąże się ściśle z tern cośmy widzieli na jawie. A jeżeli tak, to dalsze rozumowanie jest już proste. Z szeregu dni bieżących każdego człowieka można przepowiedzieć jego jutro tak jak każdego postępku ludzkiego można przewidzieć koniec. Każdy nasz krok w życiu to rezultat naszego stanu duchowego, a nasz stan duchowy odzwierciadla się najwyraźniej w sennych widziadłach, kiedy niekrępowane żadnemi obcemi wpływami ani naszą wolą występują wyraźnie te drzemiące w nas siły, które nazywamy instynktem. Na tern gruntuje się sztuka snów tłumaczenia. Najdawniejszymi znanymi tłumaczami snów byli biblijni Józef i Daniel. Tłumaczyli sny Grecy i Rzymianie. Najznakomitsi ludzie historji, królowie i cesarze miewali sny złowieszcze i swoich snów tłumaczy. Faraon śnił o siedmiu krowach chudych i siedmiu tłustych;, Napoleon przed przegraniem bitwy pod Waterloo widział we śnie czarnego kota, przebiegającego z jednej armji do drugiej.

źródło: fragment z – SENNIK EGIPSKI z planetami, ULEPSZONY, UZUPEŁNIONY I POPRAWIONY TŁUMACZENIE WSZYSTKICH SNÓW z dodatkiem. NAKŁADEM „NOWEGO WYDAWNICTWA“ WARSZAWA, ULICA MARSZAŁKOWSKA Ne 141. Autor Michał Marczewski, wydano 1938.