Medium Stanisława Tomczyk

Medium Stanisława Tomczyk fotografowane jest podczas lewitowania piłki podczas jednego z kilku eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego naukowca Juliana Ochorowicza. Wysłał Lombroso tę fotografię wraz z dwoma kartami, gdzie opisuje różne zjawiska obserwowane podczas sesji, które wykonał w swoim domu wiejskim w Wiśle na Śląsku austriackim, dziś w Polsce. (Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso). Czytaj dalej

Lewitacja

Hejnał 1930, rok 2, nr 11
JERZY KALETA (Salzburg-Austrja)
Zagadnienie lewitacji.

Wstęp.
Powtarzające się nieustannie wzmianki w gazetach wiedeńskich o udatnych seansach Rudi Schneidera dojęły mnie do żywego. A już osobliwie podnieciła mnie wzmianka Dr. E. Holuba z 7 marca 1923 r. w Wiener Allgemeine Zeitung. Przytaczam z niej tylko tę część, która odnosi się do samej lewitacji. Mianowicie: „Rudi Schneider siedzi na krześle pomiędzy dwoma panami, z których żaden nigdy dotąd nie widział objawów Czytaj dalej