Teoretyczno Historyczne ujęcie spirytyzmu

azwa „Spirytyzm” obejmuje szereg szczególnych zjawisk, zachodzących w tak zwanych kółkach spirytystycznych, posiadających w gronie swem osobę, odgrywającą rolę „medyum” (pośrednika). Do zakresu zjawisk spirytystycznych należą: ruchy rozmaitych przedmiotów, a głównie stolików używanych na tak zwanych seansach „spirytystycznych”, oraz objawy rozumne, dające się poznać przez rozmowę Czytaj dalej

Medium Stanisława Tomczyk

Medium Stanisława Tomczyk fotografowane jest podczas lewitowania piłki podczas jednego z kilku eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego naukowca Juliana Ochorowicza. Wysłał Lombroso tę fotografię wraz z dwoma kartami, gdzie opisuje różne zjawiska obserwowane podczas sesji, które wykonał w swoim domu wiejskim w Wiśle na Śląsku austriackim, dziś w Polsce. (Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso). Czytaj dalej