Magnetyzm i Jasnowidzenie

W trakcie mojej pracy nad Okultyzmem i Duchowością zauważyłem przypadkowo fakt, że Jasnowidzenie, tak interesujące we wszystkich swoich fazach dla psychologów, jest czasami wywoływane, jak również Jasnosłyszenie, przez operację duchową. Podmioty tego rodzaju Jasnowidzenia to ekstatycy, właściwie tak nazywani. Czytaj dalej

O promieniowaniu mózgu

Pewnego wieczoru w roku 1912 siedziałem z jednym znakomitym malarzem i prowadziłem z nim ożywioną rozmowę. Jest to człewiek bardzo wykształcony; przez lat kilka mieszkał we Włoszech. Pokazywał mi artystyczne fotografie obrazów Fra Angelico, tego artysty z Bożej łaski, który na początku piętnastego stulecia tworzył swoje cudowne barwne obrazy z historyi świętej i malował niezrównanie piękne postaci aniołów. Znałem te obrazy już od dawna, ale nigdy dotąd nie zwróciłem uwagi na to, że wszystkie głowy świętych otoczone były promiennem koliskiem. Czytaj dalej

Anatomia Duszy czyli Wewnętrznych Sił Człowieka

Słowo wstępne.
Z okazji mającego odbyć się Kongresu Psycho-fizycznego w Warszawie postanowiłem wydać drukiem niniejszą broszurkę, .’celem uczczenia tej uroczystej chwili. Broszurka jest w streszczającej formie podarta; i wyraża wiele nowych myśli z zagadnień duszy człowieka w kierunku oparcia tej nauki na nowych realych podstawach. Czytaj dalej