Medja piszące w niezrozumiałych dla siebie językach

Do bardzo rozpowszechnionych i ogólnie znanych sposobów porozumiewania się z rzekomymi zmarłymi, można zaliczyć tak zwane pismo automatyczne. Zdolność ta polega na tern, że medjum, którego uwaga jest zajętadajmy na to ożywioną rozmową z obecnymi, jednocześnie i bezwiednie, jakby automatycznie, pisze coś, zupełnie nieuświadamiając sobie treści, która potem po przeczytaniu jest dla niego czemś nowem, jakby nakreślonem przez inną osobę. Czytaj dalej

Medja, Wzniecające Płomienie

Prasa węgierska przez dłuższy czas omawiała niezwykłą zdolność wzniecania ognia, jaką jest obdarzony, lub prędzej ukarany, 14-letni chłopak Johann Farkas we wsi Kekskemet, budzący postrach wśród sąsiadów, gdyż powoduje pożary, wobec czego zabobonni podejrzewają   go o bliskie pokrewieństwo z szatanem. Czytaj dalej

Dziewięcioletnie medjum

Materjaliści, odrzucający z góry możliwość życia zagrobowego, oraz sceptycy, którzy, choć nie negują tego a priori, nie mają silne wątpliwości przynajmniej co do komunikowania się ze zmarłymi – starają się wyjaśnić wszelkie objawy medjalne natury psychicznej działaniem podświadomości lub też świadomą albo zaświadomą symulacją medjum. Czytaj dalej