Medja, Wzniecające Płomienie

Prasa węgierska przez dłuższy czas omawiała niezwykłą zdolność wzniecania ognia, jaką jest obdarzony, lub prędzej ukarany, 14-letni chłopak Johann Farkas we wsi Kekskemet, budzący postrach wśród sąsiadów, gdyż powoduje pożary, wobec czego zabobonni podejrzewają   go o bliskie pokrewieństwo z szatanem. Czytaj dalej