Drgania dźwiękowe i fale eteryczne

Jasnosłyszenie jako funkcja ponadnormalna ma związek z falami eterycznymi tylko w taki sposób, w jakim eteryczne ciało ducha wiąże się z drganiami dźwiękowymi. Wibracja, która produkuje dźwięk, jest znacznie niższa w skali wibracji niż fale eteryczne. Ale ponieważ fale eteryczne przekazują, zawierają i definiują wyższe, nawet Czytaj dalej