Muszla

Doskonałym środkiem do wywołania jasnosłyszenia jest: muszla. Jeżeli, przestrzegając powyższe przepisy, przystawimy muszlę do ucha (drugie zatkane) i sprowadzimy stan bierny, wtedy rozwój tej zdolności przyśpieszymy.

  • Tylko nie śmiemy się przez ów szum muszli pozwolić wytrącić ze stanu biernego.
  • Ta muszla morska powinna być dosyć wielka i cieniutka i posiadać dużo zakrętów.
  • Ćwiczenia należy, podobnie jak przy jasnowidzeniu, wykonywać co drugi dzień aż do osiągnięcia celu.
  • Potem ćwiczymy dwa razy lub co najmniej raz tygodniowo, inaczej zdolność nabyta zaniknie.

Jasnosłyszenie oznacza przeto pojmowanie i  uchwycenie tych nadzmysłowych dźwięków.

Przez odpowiednie ćwiczenia możemy naszą wrażliwość  tak rozbudzić, że usłyszymy wszystko, co się w świecie astralnym dzieje. Możemy zrozumieć – co istoty astralne do nas mówią. Lecz także i w naszym bycie materjalnym możemy wiele skorzystać z jasnosłyszenia; albowiem podobnie jak jasnowidzący widzi poprzez mury i góry, jak gdyby ich wcale nie było, tak też i dla jasnosłyszącego me istnieją żadne przeszkody.

Zdolność ta należycie rozwinięta umożliwia równoczesne słyszenie głosów i dźwięków w Europie, które np. w Ameryce powstają.

Jasnosłyszenie przejawia się rownież dwojako a mianowicie bez pomocy słuchu jako czyste słyszenie duchowe i właściwe jasnosłyszenie przez uszy. Ostatnie rozwija się zwykle ze słyszenia duchowego, tak samo jak jasnowidzenie cielesnem okiem wykształca się z wewnętrznego widzenia.

Głównym warunkiem osiągnięcia tego celu jest bezwarunkowe władanie stanem biernym; on jego postawą. Musimy  się całkowicie pogrążyć W stan bierny, żeby dostrzec i odczuć owe tajemnicze drgania dźwiękowe.

Trudno też opisać duchowe słyszenie. Niedorzecznemu jest porównanie tegoż z głośnem myśleniem, lecz to jest jedynie możliwe określenie.

Jasnosłyszenie uszami przejawia się nieco przyciszenie; wydaje się jakoby lekka zasłona była przed błonką bębenkową rozpięta, lub jakbyśmy czopek waty mieli w uszach.

Nie jest to atoli równoznaczne z tępością słuchu, ponieważ najdelikatniejsze i najsubtelniejsze dźwięki i wrażenia bardzo wyraźnie poznajemy i rozróżniamy lecz brzmi to zawsze tak jak gdyby jakaś lekka przeszkoda była w urodzę (którą jest nasze ciało materialne). Często słyszą jasnosłyszące osoby  głosy ze świata astralnego jakby z wielkiej dali. Inni mają wrażenie jakby te dźwięki dochodziły ich przez telefon.

Jasnosłyszenie najlepiej rozbudzić w ciemności i samotności. Dlatego zaleca się użycie pory wieczornej do odnośnych ćwiczeń lub wczesny ranek, kiedy jeszcze wszystko śpi i niczem niezamącona cisza panuje.

 

źródło: „Kształcenie Ducha


Proszę o zapoznanie się w ramach strony z materiałem:

Jasnosłyszenie u muzyków.