Paul Sédir

Sédir (Yvon Le Loup), ur. 2 I 1871 w Dinan (Cote du Nord), zm. w Paryżu 3 II 1926 r., uczeń Papusa i Guaity, należał do szeregu bractw i ugrupowań ezoterycznych, piastując w nich wysokie godności. Rozporządzał siłami magicznemi, wywołując niejednokrotnie zadziwiające zjawiska.

Około 1898 r. zaszła u niego gruntowna zmiana poglądów. Z człowieka nauki, z okultysty i maga, staje się ewangelicznym głosicielem miłości, wiary w łaskę i dobroć Boga. W październiku 1920 r. założył „Związek Przyjaciół Duchowych – Les Amities Spirituelles“. Dla urzeczywistnienia swojej idei potrafił zgromadzić wokół siebie liczne rzesze sympatyków i naśladowców, którzy, nie znalazłszy zadowolenia w zewnętrznych formach katolicyzmu, zwrócili się do czynnej miłości bliźniego wzorem pierwszych chrześcijan. Ośrodki „Przyjaciół Duchowych“ powstały w licznych miastach Francji i zagranicą. Sedir jest bezsprzecznie największym mistykiem chrześcijańskim ostatnich czasów. Celniejsze dzieła: Wykłady Ewangelji, Siły mistyczne i sprawowanie życiowe, Ewangelja a problemat wiedzy, Księga czuwania, Wtajemniczenia, Kilku przyjaciół Boga, Ogród mistyczny i inne.

W zasobach strony do przeczytania: