Mistyka Starożytnych Greków

Baron dr. KAROL DU PREL
Przełożył Dr. Józef Kretz
LWÓW; WYDAWNICTWO „KULTURA I SZTUKA”; SKŁADY GŁÓWNE: LWÓW – KSIĘGARNIA AKADEMICKA; WARSZAWA – E. WENDE I SPÓŁKA; NEW-YORK – POLISH BOOK IMPORTING CO. INC.

Spis Rzeczy

I. Sen świątynny
II. Wyrocznie
III. Misterye
IV. Demon Sokratesa

 

Karol baron du Prel urodził się d. 3. kwietnia 1839 r. w Landshut w Bawaryi, wstąpił do wojska, gdzie dosłużył się stopnia kapitana w r. 1872 wystąpił z armii bawarskiej i oddał się odtąd wyłącznie pracy literackiej; umarł d. 5. sierpnia 1899 r. w Heiligenkreuz koło Hall w Tyrolu. Napisał szereg dzieł filozoficzno-mistyczno-spirytystycznych, z których najważniejsze Entwicklungsgeschichte des Weltalls, Philosophie der Mystik, M Mystik der alten Griechen, Studien auf dem Gebiet der Geheimwissenschaften, Entdeckung der Seele durch die Geheimwissenschaften, Das Kreuz am Ferner, Der Tod – das Jense its itd.

Najbardziej rozpowszechniło się dziełko jego: Der Spiritismus, którego przekład zawiera niniejsza książeczka. Czytając ją nie powinno się przepomnieć, źe napisał ją spirytysta przekonany; jednak patrząc nawet z wręcz przeciwnego punktu widzenia, nie przeczymy, że rzecz zajmująca i warta przeczytania także dla niewierzących.

Redakcya „Biblioteki powszechnej”