Okultyzm i medycyna

Celem Studenta Okultyzmu jest zrozumienie ukrytych sił i mocy, które ożywiają materię, sił, które są wszystkomocne dla dobra lub zła. Człowiek, złapany w wirującym prądzie kosmicznej mocy, dąży do pełnej kontroli nad swoim środowiskiem, którego ciało fizyczne może być uznane za część; i część, która okazała się szczególnie nieposłuszna. Czytaj dalej

Milczenie

Milczenie należy do cnót najbardziej okultystycznych. Przez milczenie gromadzimy w sobie olbrzymi zapas sił duchowych i zdobywamy opanowanie całej naszej istoty. „Każde słowo, które pada z ust naszych, winno mieć sens i znaczenie (nie mówienie nigdy niczego na wiatr). Nic tak nie zbacza ucznia z drogi postępu, jak smutny zwyczaj mówienia dla tego tylko, aby mówić. Powinniśmy unikać tej banalności rozmowy, która po­ rusza chaotycznie wszelkie tematy. Czytaj dalej