Okultyzm i medycyna

Celem Studenta Okultyzmu jest zrozumienie ukrytych sił i mocy, które ożywiają materię, sił, które są wszystkomocne dla dobra lub zła. Człowiek, złapany w wirującym prądzie kosmicznej mocy, dąży do pełnej kontroli nad swoim środowiskiem, którego ciało fizyczne może być uznane za część; i część, która okazała się szczególnie nieposłuszna. Czytaj dalej