Kontemplacja

(Zatapianie się duchowe.)
Ćwiczenia, które uprawiałeś na szczeblu dharany i dhjany, uzdatniły cię do przeprow adzania medytacji w sposób odpowiedni. Uprawiając je wytrwale, doszedłeś do spostrzeżenia, że nie wystarczyłaby ci sama znajomość sposobu, w jaki prowadzi się medytację. Oprócz obznajomienia się ze sposobem „technicznym i niejako, potrzebne tu są i siły szczególne, których w życiu codziennem nie mógłbyś w sobie rozwinąć. Bez tych sił medytacje twe zostałyby tylko zwyczajnemi rozmyślaniami, nie oświecającemu cię ponad wyniki myślenia mózgowrego. A wiesz już, jakiem i drogami  doszedłeś do tych sił w sobie. Czytaj dalej

Szkoły tajemne

Szkoły tajemne.
Wiesz już. jakiego rodzaju „tajemnice” czekają cię na ścieżce i dlaczego ich „zdradzić” nie możesz. Wiesz także, że cel ścieżki pozostał ten sam od prawieków; i że taki sam będzie do końca manwantary ziemskiej. Środki jednak, wiodące do tego celu,.zmieniają się stosownie do stopnia, na jaki ludzkość wstępuje koleino w rozwoju. Dlatego i systemy szkół tajemnych były w różnych  okresach czasu różne. Czytaj dalej