Wielkie psychiczne oddychanie jogów

Jogowie posiadają ulubioną formę oddychania psychicznego, którym posługują się od czasu do czasu i które nosi nazwę sanskrycką. Tytuł niniejszego paragrafu jest dosłownym przekładem tej nazwy. Podajemy tę formę oddychania na końcu, ponieważ wymaga ona długiej praktyki, ażeby wdrożyć ucznia w umiejętność wyobrażania sobie, co czyni. Przyzwyczaić się do tej sztuki i osiągnać ową umiejętność można wyłącznie przez praktykę ćwiczeń poprzednich.

Stare przysłowie indyjskie: „Chwała joginowi, który potrafi oddychać kośćmi”, wyraża ogólne’ zasady wielkiego oddychania psychicznego. Za pomocą owego oddychania Czytaj dalej