Oddychanie górne

Ta forma oddychania znana jest na zachodzie pod nazwą „oddychania obojczykowego”. Przy wdechu, podnoszą się żebra, obojczyk i ramiona. Jednocześnie powietrze wchodzi do jamy brzusznej i daje pchnięcie organom, czem je zmusza, by uderzyły o przeponę brzuszną, która znów się podnosi do góry. Czytaj dalej