Drogi Osięgu Jogów

Czytelnik, który uważnie zaznajomił się z zasadniczemi pierwiastkami filozofji jogów, wyłożonemi w lekcjach poprzednich – z łatwością spostrzeże, że każdy człowiek, który przyjął tę naukę i zrobił ją częścią swego życia – naturalnie prowadzić będzie życie inne, niż człowiek zwykły, dla którego to życie ziemskie jest wszystkiem, który uważa, że śmierć niszczy jego osobistość i który nie uznaje przyszłego żywota, ani przyszłych żywotów. Czytaj dalej

Karma Joga

Filozof ja jogów uczy, że, chociaż wszystkie istotnie racjonalne usiłowania ludzkie mają na oku jeden cel – jeden koniec – ale do tego celu prowadzą rozmaite drogi, stosownie do odrębnych cech temperamentu każdej jednostki. Temperament oczywiście nie jest wynikiem przypadku, ale rezultatem specjalnego biegu rozwoju duszy; jest wyrazem tego szczególnego kierunku myśli (i wynikającej stąd linji postępowania), jakiemu dusza się oddawała w samym rozwoju. Czytaj dalej