Siedem Wrót

O, Mistrzu, wybrałem już. Pragnę Mądrości. Tyś rozdarł zasłonę Tajemnej Ścieżyny, tyś dał mi najwyższą Naukę110. I sługa twój gotów podążać za tobą  Niech stanie się tak, jako żądasz Shravakolu. Bądź gotów, bo w dalszą pielgrzymkę samotnie iść musisz. Choć jedną jest Droga dla wszystkich, lecz środki dopięcia jej kresu dla różnych wędrowców są różne. Czytaj dalej