Astrosom

Astrosom (gr.), organizm astralny każdego zwierzęcia i człowieka. Jest to sobowtór, tworzący formę indywidualną osobnika, ukształtowany według jego duszy.

Ponieważ astrosom jest pośrednikiem między planem mentalnym a fizycznym, odnajdujemy w nim odzwierciedlenie elementów tych dwóch planów. Funkcjami astrosomu są myśli konkretne (wyobrażenia), nastroje psychiczne, uczucia, żądze i fantazja. Funkcje te objawiają się w astrosomie rozbłyśnięciem odpowiednich barw (aura astralna). Po śmierci człowieka lub zwierzęcia astrosom jego podlega po pewnym czasie stopniowemu rozkładowi. Podczas snu, kiedy duch nie korzysta z jego usług, astrosom wyłania się częściowo z ciała; w stanie letargu, katalepsji, snu medialnego wyłania się prawie całkowicie; wtedy może materjalizować się widocznie i przenosić się na znaczne przestrzenie. Wyłanianie astrosomu z ciała może powstać podczas silnego przerażenia, wzburzenia, zachwytu, może być również wywołane silną wolą (fakirzy). Zmaterializowany a zraniony astrosom może wywołać ranę na swem ciele fizycznem (t. zw. „reperkusja“).

źródło: GLOSSARIUSZ

Arkan Trzynasty Mem מ‬

Arkan Trzynasty Mem מ‬.

Znak XIIl-go arkanu מ (Mem); liczbowe Jego znaczenie = 40; astralnego odpowiednika nie posiada. Jako Hieroglif arkanu służy figura kobiety, w charakterze pośredniczki co do transformacji planu życia: przecież kobieta urzeczywistnia dla swojego płodu przejście od embrjonalnego życia do życia w ziemskiej atmosferze. Czytaj dalej

Arkan Piąty He ה‬ cz. III

Ciąg dalszy Piątego Arkanu. Część III

Wolny człowiek może warunkowo być rozpatrywany jako skład 3 elementów: Pierwszym elementem będzie świadomy z wolą człowiek, zdolny do medytacji i wogóle do tego, co nazywamy twórczością Drug m elementem okaże się impulsywny człowiek, zdolny do refleksów i w nieobrobionym stanie niezmiennie szablonowo przejawiający takowe. Trzecim elementem przedstawi się ta maszyna (ludzkie ciało), która jest pozostawiona do rozporządzenia dwóch pierwszy(h elementów. Czytaj dalej