Astrosom

Astrosom (gr.), organizm astralny każdego zwierzęcia i człowieka. Jest to sobowtór, tworzący formę indywidualną osobnika, ukształtowany według jego duszy.

Ponieważ astrosom jest pośrednikiem między planem mentalnym a fizycznym, odnajdujemy w nim odzwierciedlenie elementów tych dwóch planów. Funkcjami astrosomu są myśli konkretne (wyobrażenia), nastroje psychiczne, uczucia, żądze i fantazja. Funkcje te objawiają się w astrosomie rozbłyśnięciem odpowiednich barw (aura astralna). Po śmierci człowieka lub zwierzęcia astrosom jego podlega po pewnym czasie stopniowemu rozkładowi. Podczas snu, kiedy duch nie korzysta z jego usług, astrosom wyłania się częściowo z ciała; w stanie letargu, katalepsji, snu medialnego wyłania się prawie całkowicie; wtedy może materjalizować się widocznie i przenosić się na znaczne przestrzenie. Wyłanianie astrosomu z ciała może powstać podczas silnego przerażenia, wzburzenia, zachwytu, może być również wywołane silną wolą (fakirzy). Zmaterializowany a zraniony astrosom może wywołać ranę na swem ciele fizycznem (t. zw. „reperkusja“).

źródło: GLOSSARIUSZ