Mesmeryzm i hypnotyzm w Indyach

W Gobaghat (Assam) zdarzył się następujący wypadek. Artykuł o tem pojawił się w Assam Neos dnia 29. maja 1884. „Okradziono pewnego bramina. Pomimo wszelkich wysiłków nie mógł on ani pochwycić złodzieja, ani znaleźć swoich rzeczy. Wobec tego postanowił użyć środka czarodziejskiego, znanego w Assam pod nazwą Huka-Mulla, „poruszający się kij“. (W niektórych krajach europejskich wierzą ludzie, że „czarownik” może wysłać kij za złodziejem, który samoistnie dopóty tańczy po grzbiecie złodzieja, dopóki on nie odniesie rzeczy zrabowanej). Czytaj dalej