Mediumizm Fizyczny

Pod tym tytułem zaliczamy szeroki zakres zjawisk wyrażanych poprzez Telekinezę – przesuwanie stałych przedmiotów z kontaktem lub bez kontaktu z medium; Wstrząs – tzw. stukanie, wydawać się mogące skierowane na meble, ściany lub części ciała osoby; Wizualizacja – czyli tzw. „materializacja”; Lewitacja – zawieszenie materii, Czytaj dalej