Siła Myśli – Magnetyczne spojrzenie – Wykład VII

WYKŁAD VII
Magnetyczne spojrzenie

Co rozumieć należy przez „magnetyczne spojrzenie.” Szczegółowy opis ćwiczeń.  Jak przyswoić sobie magnetyczne spojrzenie?  Ciekawe ćwiczenie. Ludzie okazywać będą bojaźń. Doświadczenie z żywemi osobnikami. Pierwsze ćwiczenie: cało kształt wskazówek, jak przyswoić sobie pewne, przeciągłe spojrzenie. Zadziwiające wyniki. Mistrzowski wyraz oczu.  Jego wpływ na ludzi i zwierzęta.  Ćwiczenie drugie: kształcenie wzroku za pomocą zwierciadła. Jak się oprzeć spojrzeniu innych? Ćwiczenie trzecie: kształcenie nerwów i mięśni oka. Ćwiczenie czwarte: wzmacnianie nerwów i mięśni oka.  Ćwiczenie piąte, doświadczenie z drugą osobą. Eksperymenty ze zwierzętami.  Zwierzęta będą uciekały, ludzie będą doświadczali nie przyjemnego uczucia.  Prawidłowe stosowanie siły. Strzeżcie waszej tajemnicy. Czytaj dalej