Rzeczy pozazmysłowe.

Analiza psychologiczna, którąśmy przeprowadzili nad postrzeganiem i stanami bezimiennymi, zmusza nas do postawienia nowego pojęcia filozoficznego, pojęcia „rzeczy poza umysłowych“. Zmusza nie dlatego aby to pojęcie miało być dla analizy pomocniczem, aby miało być jej narzędziem metodologicznem, lecz dlatego, że pokazały się fakty nowe, które takiego pojęcia wymagają. Czytaj dalej

Wpływ wyobrażenia na postrzeganie.

Z tego by wynikało, że wszelka zmiana wyobrażeniowej strony postrzegania, nie dotycząca w niczem warunków zewnętrznych wrażenia, zmienia jednak to, co jako wrażenie odczuwamy. Jest to jedno z najważniejszych odkryć psychologii, mające ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia różnych stron naszego życia duchowego, lecz także dla zrozumienia naszego stosunku do świata otaczającego i dla samej koncepcyi filozoficznej tego świata, jako rzeczywistości o podwójnym charakterze: psycho-fizycznym. Czytaj dalej