Wielcy poeci.

Do tych chwalebnych imion mamy prawo dodać imiona wielkich poetów. Po muzyce, poezja jest jednem z najczystszych ognisk natchnienia; wywołuje ona ekstazę intelektualną, która ułatwia komunikowanie się ze światami wyższemi. Poeta bardziej od innych ludzi czuje, kocha i cierpi. Śpiewają w nim wszystkie głosy przyrody. Rytm życia niewidzialnego miarkuje kadencję jego wierszy. Czytaj dalej