Odmiany Magii

MAGIA to, co można by właściwie określić jako stan lub kondycję. Nie ważne czy nazywa się ją białą czy czarną, jest to stan psychiczny, osiągalny przy użyciu różnych metod. Głównym wymogiem jest wrodzona, naturalna zdolność lub predyspozycja, wspierana praktyką, którą należy regulować i kontrolować za pomocą jednego, wielkiego i wszechmocnego narzędzia, jakim jest Wola. W Magii wola jest wszystkim; ceremoniał jest stosunkowo niczym. Pod wolą należy rozumieć coś zupełnie innego niż ogólna definicja słowa. Jest to siła, której źródło znajduje się w części organizacji ludzkiej, którą niektórzy nazywają czwartą zasadą. Czytaj dalej