Badanie innych chorych

Pomyłki lub niedokładności w rozpoznawaniu chorób własnych i podawaniu na nie środków leczniczych zdarzają się u somnambulików, jak wspomniałem, dość rzadko. Nie tak rzadkie są natomiast pomyłki i niedokładności wtedy, gdy uśpiony bada nie organizm własny, lecz organizmy innych ludzi; tu zatem przezorność magnetyzera powinna być zdwojona. Czytaj dalej