Magnetyczne lustro

Wykonanie tego magnetycznego urządzenia różni się od wykonania magnetycznego dysku. Należy wziąć okrągłą drewnianą płytę o średnicy około dwudziestu centymetrów i posypać ją mieszanką opiłków żelaza i sproszkowanego węgla drzewnego. Ta mieszanka musi być wcześniej namagnesowana, z zamiarem przeniesienia na nią zarodków wszelkich wad, do których zdolny jest człowiek. Czytaj dalej

Badanie innych chorych

Pomyłki lub niedokładności w rozpoznawaniu chorób własnych i podawaniu na nie środków leczniczych zdarzają się u somnambulików, jak wspomniałem, dość rzadko. Nie tak rzadkie są natomiast pomyłki i niedokładności wtedy, gdy uśpiony bada nie organizm własny, lecz organizmy innych ludzi; tu zatem przezorność magnetyzera powinna być zdwojona. Czytaj dalej

Różne stany uśpienia

W sen magnetyczny, opisany w rozdziale poprzdenim, można wprowadzić niewielką tylko liczbę osób, i to za pomocą zabiegów wytężających, gdyż długo powtarzanych. Magnetyzer doświadczony umie rozpoznać chwilę, w której ten sen następuje, i zmieni od razu zabiegi, jeżeli sen taki nie jest pożądany, lub też prowadzi je dalej, gdy sen jest potrzebny. Czytaj dalej