O automatyzmie

Podstawowym zarzutem wobec metod i praktyk spirytualistów oraz przyczyną tej instynktownej niechęci, która jest zwykle odczuwana wobec tych metod, jest niewątpliwie fakt, że zakładają one rezygnację z woli i zdolności samokontroli na rzecz działań, które, na dobre czy złe, znajdują się poza osobistą sferą medium. Czytaj dalej