„Wyzwolenie” człowieka

„Wyzwolenie” człowieka
W r. 1929 został wydany w Monachium przekład chińskiego traktatu taoistycznego: T’ai I Chin Hua Tsung Chih – czyli: Tajemnica Złotego Kwiatu Najwyższej Jedni (Das Geheimnis der Goldenen Blume, ein chine-siches Lebensbuch), dokonany przez głośnego sinologa Richorda Wilhelma. Przekład, ten wydano po angielsku (C. F. Baynes). Szczegółowo omówił go okultysta Andre Preau w artykule pod takim samym tytułem w n-rze 134 „Yoile d’Isis” z roku 1932. Oto streszczenie: Czytaj dalej

Alchemia

Alchemja.

Zasadnicze zdania tekstu „Szmaragdowego Kamienia” ustanawiają po 1. że władza Hermesa rozszerzą się na wszystkie trzy plany; 2. że Słoneczne Działanie spełnione, tj. że ono było realizowane nie tyko w dwóch Wyższych, ale i w fizycznym planie. I tak, Wielka Tablica Egipskiej Tradycji uznaje Alchemję. Czytaj dalej