Alchemia

Alchemja.

Zasadnicze zdania tekstu „Szmaragdowego Kamienia” ustanawiają po 1. że władza Hermesa rozszerzą się na wszystkie trzy plany; 2. że Słoneczne Działanie spełnione, tj. że ono było realizowane nie tyko w dwóch Wyższych, ale i w fizycznym planie. I tak, Wielka Tablica Egipskiej Tradycji uznaje Alchemję.

Nie poświęcę tutaj ani wiersza historycznym potwierdzeniom tej samej tezy. Pragnących z niemi zaznajomić się odsyłam do dzieła Papusa „La Pierre Philosophiale” Paris 1889. Moja. rzecz dać wam obraz Alchemicznego Działania, analogiczny do wyższych faz Hermetyzmu, pozwalający choćby w  odległy sposób orjentować się w trudnościach wykładu klasycznych. dzieł o Alchemji. Tutaj Szmaragdowa Tablica przyda się  w każdej odrobinie swojego tekstu.

Pierwszy wiersz jej głosi Prawo Analogij i tem samem pozwala nam przejść od Hermetyzmu Wyższych Planów do Alchemji.

Drugi wiersz głosi Jedność Substancji, a następnie w osobności l jednej Materji.

Trzeci wiersz jasno wskazuje nam na udział Złota (Słońca) i Srebra (Księżyca) w procesie Działania. On też podkreśla znaczenie środowiska i znaczenie środowiska i znaczenie materjalnego punktu oparcia (Ziemia).

Czwarty wiersz nasuwa myśl na udział magnetyzmu operatora w procesie Działania.

Piąty  wiersz wskazuje na twardy stan Filozoficznego-Kamienia lub Proszku.

Szósty wiersz jasno wskazuje na osnowny pogląd AIchemików na metale, według którego całe połączenie znanych metalów może być rozłożone w progresywnej skali bipolarnego charakteru, jeden biegun doskonałość i odpowiada Srebru (może być Platyna), drugi biegun – Złotu. W tych dwóch metalach w najdoskonalszy sposób są związane dwie zasady – zasada Siarki i zasada Merkurego, przyczem w Srebrze ten związek jest realizowany w najdoskonalszy sposób celem przejawienia Merkurjalnych cech, a w Złocie – celem przejawienia Siarkowych cech. Pozostałe członki szeregu metalów rozpadają się jako połączenia, które nie doszły w doskonałości do Srebra w ujemnym kierunku, albo nie doszły w doskonałości do Złota w dodatnim kierunku.

Wynika, że w każdym metalu (jeżeli chcecie – nawet w każdym prostym ciele) jest realizowany związek Siarki z Merkurem, ale tylko w złocie i srebrze ten związek jest realizowany hermetycznie – doskonale. Ażeby przemienić drugi metal w srebro lub złoto trzeba przede wszystkim zburzyć ustanowiony w tym metalu niedoskonały związek, tak rzec oddzielić subtelne (Siarkę, Ogień) od grubego (Merkurego, Wody), a potem ustanowić nowy związek, doskonały, typu z przewag. pasywnośoi lub typu z przewagą aktywności, patrząc stosownie do tego, w jaki z szlachetnych celów chcą przemienić nieszlachetny.

Otóż o tem – to oddzieleniu subtelnego cd grubego mówi Szmaragdowa Tablica.

Zasada – Siarka z Zasadą – Merkurem neutralizują się Zasadą – Solą, łącząc się w ogólną skalę, zwaną „Azotem Mędrców” .

W praktyce mamy zawsze do czynienia z Solą, jako osnową przejawienia ciał, i z Azotem Mędrców, jako osnową możliwości oswobodzenia niewolników Zasad, związanych Solą.

Siódmy wiersz podkreśla ważność podejść samej Materji Działania od stanu najsubtelniejszego elementu (Ogień) do najgrubszego (Ziemia). Ten wiersz obejmuje sferę manipulacji przepędzenia połączeń.

Ósmy wiersz  prosto wzmacnia Alchemika do Działania.

Dziewiąty wiersz utwierdza Jedność materiału, wydobywanego przez Alchemiczne Działanie. Jedno l to samo dziecko operacji w różnych stadjach swego rozwoju włada różną siłą i jakością. Droga do przygotowania proszku, uszlachetniającego nieszlachetny Zlew w srebro w ilości, przewyższającej jego własny ciężar dziesięć razy; droga do przygotowania proszku, przemieniającego nieszlachetny metal w srebo w ilości, przewyższającej jego własny ciężar 1000, razy; droga do otrzymania złota w proporcji 1 na 100; droga do tego samego w proporcji 1 na 10.000 – jedna i ta sama. Różnicę jakościowych i ilościowych cech określa się tylko przedłużeniem Działania, a nie różnicą metod jej  przeprowadzenia. To wszystko jest jeden i ten sam Kamień w różnych fazach dojrzałości.

Dziesiąty wiersz przypomina nam o istnieniu złota i srebra na ziemi. Mówi nam: „Przyroda swoimi naturalnymi  środkami doprowadziła jedne chemiczne połączenia do jednego stopnia doskonałości, drugie do drugiej; w przyrodzie jest złoto i srebro, tj. są metale, które dosięgły biegunów doskonałości. Dlaczegoż ty nie popróbujesz, zaopatrzywszy się w metale, które nie doszły do bieguna, doprowadzić ich do niego? Dlaczego nie upodobnić się do Stwórcy, rozłączywszy dwie Zasady, wróciwszy je do dawnego stanu i znów związawszy w doskonały sposób”. Dla lepszego zachęcenia ten wiersz dodaje: „Są cudowne sposoby tego samego Działania”. I przed wami wstaje tradycyjny obraz metody wewnątrz Filozoficznego Kamienia z celem podniesienia życiodziałalności zestarzałego organizmu  przygotowanie Życiowego Eliksiru; wzrost roślin w bardzo krótkim Czasie  i tp

O 11 i 12 Wierszach już mówiliśmy.

Teraz, kiedy wiecie, że w Alchemicznem Działaniu są tak samo trzy Zasady (Siarka – Sól – Merkury), tak samo cztery Elementy (Radjalny, Gazowy, Płynny i Stały stan materji), mogę spokojnie mówić wam o Dynamicznym Cyklu Wielkiego, Działania, rozpadającym się, na cztery fazy.

Pierwsza faza – Przygotowanie Działania. Przygotowanie to sprowadza się do przygotowania Merkurego Filozofów, inaczej rzec – Uniwersalnego Rozczynnika inaczej rzec – Azotu Mędrców; jeżeli chcecie po prostu – tego, co nazywamy Astralnem Światłem w formie zgęszczenia podwójnie – spolaryzowanych prądów. Dla wydobywania tego czynnika służy osobny minerał, zwany „Magnezji Mędrców” lub „Markasitem Mędrców”. Wydobywają „Azot” z „Magnezji” przy pomocy tajemniczej operacji zastosowania elektryczności lub osobistego magnetyzmu (stąd wspominanie o „Stali Filozofów” i o „Magnesie Filozofów”).

powrót do arkan XIX ⇐

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska