Postęp Pielgrzyma

Szukał Prawdy przez mozolne lata,
W agonii tak głębokiej jak śmierć,
Walczył z wątpliwościami i strachami
Które duszą oddech Aspiranta.

Przez bezsennych nocy i ciężkich dni
Wspinał się po stromym zboczu myśli;
Przeszedł wiele mentalnych dróg,
Lecz wszystko co myślał, prowadziło do nicości.

W końcu przeszedł poza umysł,
Wzbił się ku Prawdzie na skrzydłach orła;
I w jej świetle dostrzegł
Tajemnicę duszy rzeczy.

źródło: A PILGRIM’S PROGRESS By Meredith Starr, The Occult Review, London september 1924