Określanie dni szczęśliwe i pechowe

Jak określić szczęśliwe i pechowe dni dowolnego miesiąca roku.

Najpierw ustal w almanachu, kiedy ma miejsce pełnia księżyca, a następnie policz liczbę dni od tego dnia do końca miesiąca. Następnie pomnóż liczbę dni w miesiącu przez wcześniej ustaloną liczbę. Wynik wskaże na szczęśliwe dni (z zastrzeżeniem dalszych testów wyjaśnionych później), które należy obliczać w następujący sposób: jeśli suma wynosi na przykład 516, szczęśliwymi dniami tego miesiąca będą 5. i 16., a jeśli wynosiłaby 561, dni są te same, ponieważ zawsze należy przestawić cyfry, aby one ze sobą współgrały. Załóżmy, że zamiast 516, suma wynosi 399: ponieważ żadna z tych cyfr nie może być sparowana, szczęśliwymi dniami z tej sumy są 3. i 9., a 9. będzie uważany za podwójnie szczęśliwy, jeśli żadne testy nie wskażą na przeciwnie.

Pechowe dni są określane dokładnie w ten sam sposób, poprzez mnożenie liczby dni w miesiącu przez liczbę dni, które upłynęły przed pełnią księżyca.

Po sporządzeniu listy szczęśliwych dni w wyżej opisany sposób, musisz je następnie przetestować, aby upewnić się, że nie ma przeciwnych wpływów. Możesz to zrobić, obliczając pechowe dni. Jeśli okaże się, że któryś z dni miesiąca oznaczony jako szczęśliwy znajduje się również na liście pechowych dni, to przeważa pech i musisz go wykreślić z listy szczęśliwych dni.

Ta metoda ustalania szczęśliwych i pechowych dni jest bardzo stara i została przetestowana na tyle szeroko, że uważa się ją za dokładną. przez większość astrologów. W dawnych czasach, zanim większość ludzi dobrze znała się na liczbach, zawodowi wróżbici żądali dużej opłaty za ustalenie szczęśliwych dni każdego miesiąca, co osiągali w sposób wyżej opisany.

Szczęśliwe dni ślubu dla dziewcząt ustalano w ten sam sposób, z tą różnicą, że zamiast liczby dni w miesiącu używano wieku dziewczyny jako mnożnika. Wynik określano w podobny sposób, również poprzez test pechowych dni. Na przykład, jeśli dziewczyna ma 18 lat i myśli o ślubie w październiku, bierze Almanach i sprawdza, kiedy w tym miesiącu wystąpi pełnia księżyca. Występuje ona 24-go, a w miesiącu jest 31 dni: daje to 7 jako mnożnik. Mnoży to przez swój wiek, 18, co daje 126, co wskazuje, że szczęśliwymi dniami dla niej do zawarcia małżeństwa są 12. i 6., chyba że zostaną wykluczone przez test, który jest określany następująco: Jest 23 dni przed 24, więc musi pomnożyć 23 przez 18, co daje 414, i wskazuje, że jedynymi pechowymi dniami dla niej do ślubu są 4. i 14.; a ponieważ nie kolidują one ze szczęśliwymi dniami, 6. i 12. mogą być uważane za prawdziwie szczęśliwe dni tego miesiąca, biorąc pod uwagę, że księżyc miał pełnię 24-go. W ustalaniu swojego wieku, powinna zaliczyć każdy okres ponad pół roku jako pełny rok.

źródło: HOW TO DETERMINE THE LUCKY AND THE UNLUCKY DAYS OF ANY MONTH IN THE YEAR from book „GOLDEN WHEEL DREAM-BOOK, AND FORTUNE-TELLER” by Felix Fontaine, New York.