Określanie dni szczęśliwe i pechowe

Jak określić szczęśliwe i pechowe dni dowolnego miesiąca roku.

Najpierw ustal w almanachu, kiedy ma miejsce pełnia księżyca, a następnie policz liczbę dni od tego dnia do końca miesiąca. Następnie pomnóż liczbę dni w miesiącu przez wcześniej ustaloną liczbę. Wynik wskaże na szczęśliwe dni (z zastrzeżeniem dalszych testów wyjaśnionych później), które należy obliczać w następujący sposób: Czytaj dalej