Goethes horoskop i jego stosunek do astrologii

To, że Goethe, urodzony w 17. stopniu znaku Skorpiona, miał słońce w zenicie, jest dzisiaj powszechnie znane każdemu zainteresowanemu astrologią, podobnie jak fakt, że Saturn znajdował się tak blisko ascendentu (punktu wschodu lub wschodniego), że jego życie po urodzeniu przez długi czas było zagrożone. Czytaj dalej

Okrzyk bojowy

Okrzyk bojowy Carla Friedricha Alfreda Leonhardta

Wielu osobom uprawiającym zawody związane z okultyzmem zauważyło, że w naszych czasach powstały formalne akademie, które zajmują się kształceniem ludzi w dziedzinach jasnowidzenia, astrologii i chiromancji. Używając trafnego określenia, można powiedzieć, że mamy do czynienia z nieudanymi egzystencjami! Czytaj dalej

Matheseos Libri VIII

„Matheseos Libri VIII” (Ośmiotomowe Księgi o Astrologii) to obszerne dzieło astrologiczne napisane przez Firmicusa Maternusa w IV wieku naszej ery. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej kompleksowych starożytnych traktatów astrologicznych, które przetrwały do naszych czasów. Oto szczegółowe wyjaśnienie, co zawierają poszczególne księgi: Czytaj dalej

Określanie dni szczęśliwe i pechowe

Jak określić szczęśliwe i pechowe dni dowolnego miesiąca roku.

Najpierw ustal w almanachu, kiedy ma miejsce pełnia księżyca, a następnie policz liczbę dni od tego dnia do końca miesiąca. Następnie pomnóż liczbę dni w miesiącu przez wcześniej ustaloną liczbę. Wynik wskaże na szczęśliwe dni (z zastrzeżeniem dalszych testów wyjaśnionych później), które należy obliczać w następujący sposób: Czytaj dalej

Znaki dodatkowe

Oprócz głównych linii, do których odnoszono się w poprzednim rozdziale, stwierdzi się, że istnieje wiele innych znaków, albo izolowanych, albo wpływających na same linie. Są to między innymi Trójkąty, Krzyże, Kwadraty, Gwiazdy, Kratki, Wyspy i Plamy. Czytaj dalej

Astrologia kabalistyczna

Astrologia kabalistyczna to część tradycji kabalistycznej, która polega na interpretacji zjawisk niebieskich, aby zrozumieć i interpretować naturę ludzkiego istnienia. Nie jest to główny element tradycji żydowskiej, ale znalazł swoje miejsce w pewnych praktykach mistycznych czy ezoterycznych. Należy jednak zauważyć, że wiele żydowskich autorytetów religijnych nie uważa astrologii kabalistycznej za centralną część żydowskiej wiary czy praktyki. Czytaj dalej

Co to jest astrologja?

„Jest więcej rzeczy na niebie i na
ziemi, Horacjo, niż się o tem marzy
waszym filozofom.”

Jedną z najmniej znanych i najmniej zrozumianych nauk okultystycznych jest Astrologja. Przez ogół uważaną jest poprostu za sztukę wróżbiarską, którą się też chlubią rozmaici pseudoastrologowie, umieszczający szumne reklamy po pismach i dziennikach. W samej zaś rzeczy jest astrologja nauką ścisłą, opartą na wyższej matematyce i wymagającą obszernych wiadomości z dziedziny psychologji, medycyny, fizjognomiki., trygonometrji i psycho­analizy. Czytaj dalej

O astrologii słów kilka

M.H.Florkowa.
Bardzo często spotyka się ludzi nawet kulturalnych, u których słowo „astrologia” wywołuje odruchy sprzeciwu i lekceważenia. Nie wiedzą wprawdzie, na czym polega ta wiedza, ale to nie przeszkadza im wydawać sądów surowych i pełnych potępienia. Czytaj dalej

Gauricus Lucas

Gauricus Lucas, ur. 12 III 1476 w Gifoni w królestwie Neapolu, zm. 6 III 1558 w Rzymie, był jednym z najsłynniejszych atsrologów swego czasu. W roku 1506 obliczył horoskop’ życia władcy Bolonji Janowi Bentivoglio, znanemu gwałtownikowi, radząc mu pojednać się i żyć w zgodzie z papieżem Juljuszem II i przepowiadając mu, iż zostanie przez papieża pokonany, a jego pałac zrównany z ziemią. Czytaj dalej