Co to jest astrologja?

„Jest więcej rzeczy na niebie i na
ziemi, Horacjo, niż się o tem marzy
waszym filozofom.”

Jedną z najmniej znanych i najmniej zrozumianych nauk okultystycznych jest Astrologja. Przez ogół uważaną jest poprostu za sztukę wróżbiarską, którą się też chlubią rozmaici pseudoastrologowie, umieszczający szumne reklamy po pismach i dziennikach. W samej zaś rzeczy jest astrologja nauką ścisłą, opartą na wyższej matematyce i wymagającą obszernych wiadomości z dziedziny psychologji, medycyny, fizjognomiki., trygonometrji i psycho­analizy. Czytaj dalej

O astrologii słów kilka

M.H.Florkowa.
Bardzo często spotyka się ludzi nawet kulturalnych, u których słowo “astrologia” wywołuje odruchy sprzeciwu i lekceważenia. Nie wiedzą wprawdzie, na czym polega ta wiedza, ale to nie przeszkadza im wydawać sądów surowych i pełnych potępienia. Czytaj dalej

Gauricus Lucas

Gauricus Lucas, ur. 12 III 1476 w Gifoni w królestwie Neapolu, zm. 6 III 1558 w Rzymie, był jednym z najsłynniejszych atsrologów swego czasu. W roku 1506 obliczył horoskop’ życia władcy Bolonji Janowi Bentivoglio, znanemu gwałtownikowi, radząc mu pojednać się i żyć w zgodzie z papieżem Juljuszem II i przepowiadając mu, iż zostanie przez papieża pokonany, a jego pałac zrównany z ziemią. Czytaj dalej

Światła i cienie astrologji

Światła i cienie astrologji.
Jan Starża Dzierżbicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Warszawie.

Astrologja współczesna różni się ogromnie od astrologji starożytnej i średniowiecznej. Opieramy się bowiem obecnie przedewszystkiem na doświadczeniu, nie ulegając żadnym autorytetom, a każde twierdzenie teoretyczne musi zostać poparte odpowiedniemi eksperymentami. Wiele z dawnych teoryj zostało zarzuconych całkowicie. Zwłaszcza zostały odrzucone pomysły astrologów arabskich, którzy, czując niekompletność astrologji ówczesnej – starali się ją uzupełnić produktami swej wschodniej wyobraźni. Czytaj dalej

Typ Wenus

Typ Wenus.

Ludzie tego rodzaju mają wiele cech wspólnych z pod znaku Jowisza lecz wyróżniają się pięknością l kobiecością. Posiadają wiotką białą wpadającą w różowy odcień skórę, wzrost mały, twarz pełna, okrągła i mają grube policzki, małe okrągłe czoło, bujne Czytaj dalej

Typ Apollo (Słońce)

Typ Apollo (Słońce).

Ludzie tego rodzaju odznaczają się pięknością; wzrost średni, żółtawy kolor skóry, potężna broda, Jasne cienkie wpadające w złocisty odcień włosy, niskie sklepiste czoło, piękne długie  iskrzące się oczy wilgotne, o błogiem i siInem spojrzeniu, mięsiste Czytaj dalej

Typ Księżyca

Typ Księżyca.

Wysoki wzrost, okrągłą w okolicach skroni rozszerzona  czuszka, matowo blady, rzadko l’umiany wyra.z twarzy, białe, słabo rozwinięte mięśnie, skąpo owłosione ciało. Włosy cienkie  jasne, duże, szerokie i nieregularne uzębienie, otoczone bIadymi wysoko Czytaj dalej