Znaki dodatkowe

Oprócz głównych linii, do których odnoszono się w poprzednim rozdziale, stwierdzi się, że istnieje wiele innych znaków, albo izolowanych, albo wpływających na same linie. Są to między innymi Trójkąty, Krzyże, Kwadraty, Gwiazdy, Kratki, Wyspy i Plamy. Czytaj dalej

Astrologia kabalistyczna

Astrologia kabalistyczna to część tradycji kabalistycznej, która polega na interpretacji zjawisk niebieskich, aby zrozumieć i interpretować naturę ludzkiego istnienia. Nie jest to główny element tradycji żydowskiej, ale znalazł swoje miejsce w pewnych praktykach mistycznych czy ezoterycznych. Należy jednak zauważyć, że wiele żydowskich autorytetów religijnych nie uważa astrologii kabalistycznej za centralną część żydowskiej wiary czy praktyki. Czytaj dalej

Co to jest astrologja?

„Jest więcej rzeczy na niebie i na
ziemi, Horacjo, niż się o tem marzy
waszym filozofom.”

Jedną z najmniej znanych i najmniej zrozumianych nauk okultystycznych jest Astrologja. Przez ogół uważaną jest poprostu za sztukę wróżbiarską, którą się też chlubią rozmaici pseudoastrologowie, umieszczający szumne reklamy po pismach i dziennikach. W samej zaś rzeczy jest astrologja nauką ścisłą, opartą na wyższej matematyce i wymagającą obszernych wiadomości z dziedziny psychologji, medycyny, fizjognomiki., trygonometrji i psycho­analizy. Czytaj dalej

O astrologii słów kilka

M.H.Florkowa.
Bardzo często spotyka się ludzi nawet kulturalnych, u których słowo „astrologia” wywołuje odruchy sprzeciwu i lekceważenia. Nie wiedzą wprawdzie, na czym polega ta wiedza, ale to nie przeszkadza im wydawać sądów surowych i pełnych potępienia. Czytaj dalej

Gauricus Lucas

Gauricus Lucas, ur. 12 III 1476 w Gifoni w królestwie Neapolu, zm. 6 III 1558 w Rzymie, był jednym z najsłynniejszych atsrologów swego czasu. W roku 1506 obliczył horoskop’ życia władcy Bolonji Janowi Bentivoglio, znanemu gwałtownikowi, radząc mu pojednać się i żyć w zgodzie z papieżem Juljuszem II i przepowiadając mu, iż zostanie przez papieża pokonany, a jego pałac zrównany z ziemią. Czytaj dalej

Światła i cienie astrologji

Światła i cienie astrologji.
Jan Starża Dzierżbicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Warszawie.

Astrologja współczesna różni się ogromnie od astrologji starożytnej i średniowiecznej. Opieramy się bowiem obecnie przedewszystkiem na doświadczeniu, nie ulegając żadnym autorytetom, a każde twierdzenie teoretyczne musi zostać poparte odpowiedniemi eksperymentami. Wiele z dawnych teoryj zostało zarzuconych całkowicie. Zwłaszcza zostały odrzucone pomysły astrologów arabskich, którzy, czując niekompletność astrologji ówczesnej – starali się ją uzupełnić produktami swej wschodniej wyobraźni. Czytaj dalej

Typ Wenus

Typ Wenus.

Ludzie tego rodzaju mają wiele cech wspólnych z pod znaku Jowisza lecz wyróżniają się pięknością l kobiecością. Posiadają wiotką białą wpadającą w różowy odcień skórę, wzrost mały, twarz pełna, okrągła i mają grube policzki, małe okrągłe czoło, bujne Czytaj dalej