Nauki Duchowe

Pamięć! O, błogosławiona prawdo,
Twoje klejnoty to cenne kamienie.
Z gorliwością skarbie wszystko – zaprawdę,
Dla ciebie moja dusza pokutuje.

W lśniących nićmi leżą
Wspomnienia czasów;
Wygnane przez starożytnych, dwoje,
Do życia natury wspaniałego.

Przypominam sobie dni minionych,
Poranki, południa i noce;
Wielkie i wspaniałe promienie blasku
Rozpościerają się przede mną.

Pamięć, ty prowadzisz mnie
Przez wszystkie próby życia;
Wskazujesz drogę do wolności,
I uwalniasz mnie od wszelkich zmagań.

źródło: „A STUDY IN SPIRIT WISDOM” (fragment) WRITTEN AND COMPILED BY PAUL W. TREWHITT; Washington 1921