Własne Życie

W tym życiu, które właśnie zaczynasz,
przed Tobą leżą ważne obowiązki,
które zadecydują o Twojej użyteczności,
kiedy powrócisz do Nieskończonego Ojca, BOGA.

Dzisiaj stajesz przed życiem,
wysiłkiem każdej nerwów swego bytu starasz się zastąpić
prawdziwe dzieła Boga. Nigdy,
w historii wszystkich czasów
dzieło Mistrza Umysłu
nie było rozpoznane przez tłumy,
zamiast tego ludzie
tworzyli i formowali dla siebie
doktryny i wierzenia,
aby zaspokoić wymogi czasów,
i nadążać za światem komercyjnym.
Ty, w życiu materialnym, próbujesz
zmieniać bieg wydarzeń.

Ale nic nie może odwrócić woli Ojca.

Żadne doktryny czy wyznania, księstwa
czy moce, nie mogą tworzyć czy
ogłaszać praw, które będą im służyć
i umieścić ich w Boskiej łasce, z powodu
dobrego obywatelstwa czy lojalności do
swojej flagi.

Nie ma dziś wyznań,
które swoimi deklaracjami i
wypowiedziami mogą sprawić, że Mistrz Umysłu,
wszechdoskonała Miłość, zaakceptuje
i ogłosi ich
własne specjalnie przygotowane wierzenia.

Wielki i Święty wszystkiego życia
od początku świata umieścił w firmamencie
prawa całkowicie czyste i doskonałe;
żaden śmiertelnik ani duch nie może na chwilę
zmienić ich działania
na jakąkolwiek z kreatywnych
energii.

Nieskończony Umysł, Bóg, jest sprawiedliwy,
i będąc sprawiedliwy, prawa od Niego emanujące
są niezmienne i nieporuszalne.

Każda dusza jest odpowiedzialna
za własne przewinienia
i ma stanąć samotnie
przy lemieszu i zbierać
żniwo z ziarna, które zasiała.

Zbawienie przez miłość jest słodkie, zbawienie
przez przymus jest farsą.

Miłość Boża przychodzi tylko do tych,
którzy są godni, i którzy z kolei
pokazują przez swoje istnienie, że miłość znalazła swoje własne.

To postęp Twojego
duchowego ja postawi Cię
w świetle Jego miłości.

Kilka lat użytecznego wysiłku
posłuży Ci łaskawie, i
kiedy właściwie zastosowane przyniesie
obfite żniwo. Jak dobrze
wykonasz swoją pracę, zależy od
ilości czasu i pracy, którą
poświęcisz i Twojej miłości do obowiązku.

Twoja inspekcja zasad
wszystkich faktów materialnych jest wymagana,
ponieważ dzięki nim
możesz dojść do racjonalnych wniosków
i prawdziwego zastosowania ich znaczenia.
Istotne jest, abyś wszedł w życie
swojego brata i dał mu znać
przykładem i nauką, że jesteś
prawdziwy.

Wola Wielkiego Stwórcy
jest przestrzegana poprzez
działanie Boskiego prawa. Wola człowieka jest przestrzegana w
produkcji wszystkich form
kreacji stworzonych przez jego rękę.

Mistrz, którego życie objawia się
we wszystkich dziełach natury,
zawsze będzie panował dzięki
Jego doskonałej miłości we wszystkim.
Bądźcie niewzruszeni i niezachwiani.
Miłość Boża jest najwyższa, a Jego
rady są sprawiedliwe.

W Twoim postępie w życiu materialnym, bezinteresowna miłość do
bliskich uczyni cię prawdziwymi
poszukiwaczami wielkich prawd
Jego królestwa.

Żniwo to
satysfakcja po trudzie.
W zastosowaniu Boskiego
prawa tworzysz, formujesz, ogłaszasz,
planujesz i pielęgnujesz takie
myśli, które wprowadzają w działanie
prawo, które przyniesie ci
biedę, bogactwo, zło lub
sprawiedliwość.

Dobrobyt i bieda są
dwoma skrajnościami takimi jak zło
i sprawiedliwość; prawo, które
produkuje jedno, produkuje również drugie;
wszystko zależy od zastosowania
prawa.

Zwyczajne rutyny życia
są różnorodne w formie i konstrukcji,
każda cząstka życia jest ożywiona
przez napływ Boskiej
Mocy.

Wewnętrzna świadomość
słuszności jest bystra i czujna, ale możesz
ją zignorować swoją własną wolą.

We wszystkim życiu są próby i
walki o mistrzostwo; choć nie wszyscy
mistrzowie są zwycięzcami, wszyscy
zwycięzcy powinni być mistrzami.

Nigdy nie szukaj pokusy, ale
szukaj wyzwolenia.

Pokonuj każdą przeszkodę i nie
puszczaj niczego z rąk,
co przybliży cię do
wszechinspirującej miłości Wielkiego
Stwórcy.

Nie możesz trzymać się zbyt
blisko źródła życia, żywych
wód.
Możesz kształtować swoje przeznaczenie,
nawet do chwały lub rozpaczy.
Lepsze elementy sukcesu
i pomysłowej natury
to te, które są przesiąknięte
zasadami Prawdy.

Bezużyteczne są te, które są w sprzeczności
ze wszystkimi postępowymi działaniami:
nie tylko spowalniają własny
postęp, ale rzucają kłody pod nogi
bardziej postępowym.

Ostrożny i nieokreślony osąd
jest rzeczą cenną i wartościową.

Rozwój twoich starań
będzie najbardziej satysfakcjonujący;
poprowadzi cię do
nowych pól, które będą jasne
i uczynią jaśniejsze wszystko,
co było zamglone w przeszłości.

Kiedy osiągniesz kontrolę nad sobą, będziesz
posiadał cechy mędrca.

Nie możesz brać udziału w
ogólnych przyjemnościach materialnych
weselności, bo przez nie pola
są zasypane śmieciami, które wymagają
lat ciężkiej i mozolnej pracy
by to naprawić.

Magiczny dotyk artysty
jest prawdziwym darem; posiadanie spokojnego
umysłu w burzliwych czasach wymaga
tego samego magicznego dotyku.

Bezinteresowność to siła, a
bezinteresowna natura to cnota
zdrowego osądu.

Godziny nauki bez
stosowania prawdziwej zasady
przyniosą niewiele dla zrozumienia
jakiejkolwiek przyczyny.

Wszystkie formy choroby i katastrofy
są wzajemnie powiązane jedna z
drugą i są wyrazem
żalu i wyrzutów sumienia.

Rozsądkowość każdego
tematu, jeśli zostanie przetestowana, ukaże
jego piękno i przyniesie swojemu
mistrzowi dziesięciokrotny plon.

Bezwzględność jest produktem
złości, nienawiści i zazdrości.

Produkty złości, nienawiści
i zazdrości nie posuną naprzód
nikogo, niezależnie od tego, jak gorliwi
lub szczery są wobec siebie.

Każdy twój czyn powinien
być zrodzony z prawdziwych zasad.
Ostrzeżenia przychodzą, które pozwalają
ci rozpoznać niebezpieczeństwa,
gdy zbliżają się do ciebie.

Samolubny zysk tworzy
kliny, z których producenci
nigdy nie wydostaną się.

Szkol swoje myśli tak, jak
byś szkolił broń, pozwól, aby miłość do sprawiedliwości
była twoim celem.

Fakt, że ktoś odnosi materialny sukces
nie jest dowodem
prawdziwego posiadania; prawdziwy właściciel ma dowód
sprawiedliwych działań.

Duchowość człowieka jest tym,
co liczy się w skali użyteczności;
działanie serca przyniesie ci
setkroć więcej.

Prawdziwe pragnienie i poświęcenie
siebie dla prawdziwej zasady dojrzeją
do złotych owoców, najsmaczniejszych.

Ty, który byś poświęcił
w świecie materialnym wszystko, otrzymasz błogosławieństwo Ojca.

Naciskaj naprzód i w górę,
prawdy Jego królestwa są
liczne i ich znaczenia głębokie.

Nie możemy zmuszać ani wymagać od
żadnego śmiertelnika żadnego planu czy pomysłu,
przez który człowiek może być
pomocny materialnie czy duchowo,
ale z drugiej strony Duch może
wpływać na człowieka faktami, i
gdy będą one podążane, poprowadzą
go do jaśniejszych pól.

Pamiętaj, że prawdziwi i sprawdzeni
są godni naśladowania.

Wspinaj się po drabinie użyteczności,
i gdy spotkasz szczeble,
chwytaj się mocno i trzymaj jak najdłużej,
bo w życiu wszystko jest
Jego.

Wiedza, gdy jest właściwie
stosowana, przyniesie mądrość,
i z tego szczytu
ruchy ludzi są kierowane.

Wiedza zostanie dana, gdy
nadejdzie czas na rozwinięcie;
także mądrość, jak zboże na żniwa.

Mądrość jest wolna i można ją
zdobyć tylko poprzez prawdziwe pojęcie
Boskiego światła; mądrość jest od Boga.

Prawdziwe wewnętrzne ja jest trudne
do znalezienia, ale kiedy już zostanie zdobyte
prawdziwe, doskonałe życie będzie twoją
nagrodą.

Praktyka czyni mistrza,
a stosowanie czegoś
demonstruje prawdę.

Nie kierujesz swoich działań
na próżno, gdyż przez nie większe
siły są wprawiane w ruch,
a Twój postęp jest zaznaczony
w nadchodzących latach.

Napływ miłości wywierany
na ludzkość jest całkowicie
regulowany przez pragnienie i
kierowany przez wolę.

Strony pamięci są często
zaciemnione niechcianymi wiadomościami,
które prowadzą Cię w rutynę,
którą tylko czas może zmienić.

Przyszłość skrywa wielkie
niewidzialne dla materialnego oka, ale
Duch wie, gdzie leży skarb.

Gdy dusza jest chora w biedzie
i pokrewnych warunkach,
nie ma nikogo, kto mógłby uzdrowić
oprócz Ducha.

Uzdrawiający balsam ducha,
gdy jest wylany na Ciebie,
przynosi uznanie wszystkim tym,
którzy są zainteresowani rozwojem duszy,
cicho i pewnie
torując drogę przez
żywopłoty opozycji, samolubstwa
i chciwości.

Sezonowe deszcze przychodzą,
aby wzbogacić ziemię, by żniwa
były obfite, a rosa nieba
aby błogosławić każdemu wędrowcowi w
krainie obfitości i pokoju.

Witaj wielki Nieskończony
Umysł w godzinie pokoju, gdyż
w tej godzinie przychodzi obfite
żniwo.

Mistrz czeka na swój czas z
prawdziwą cierpliwością, gdyż bez
cierpliwości nigdy by nie odniósł sukcesu.

Witamy czas, gdy
żniwa nadejdą; wielkie
prawdy będą leżeć otwarte jak mięso
na stole Mistrza, a
chleb jak odżywcza rosa.

Przyjemność, którą można otrzymać
w życiu materialnym, jest tylko
bladym cieniem w porównaniu do odnalezienia
szczytności w osobowości
własnego bytu. Przyjemność,
jaką otrzymasz w duchowym wzroście,
jest naprawdę słodka i trwała.

Ucz się od wyższej myśli,
i przenoś się do wyższych krain
przez nauczanie ducha.
Pamiętaj, że prawdziwi i sprawdzeni
są godni naśladowania.

Przyswajaj prawdę, przyniesie Ci
mądrość, miłość, szczęście
i godne zauważenia zadowolenie.

Bezinteresowny mężczyzna lub kobieta
budzi żywe zainteresowanie, które
jest trwałe; podczas gdy wewnątrz
samolubnych mieszkają wszystkie formy, które
odbijają się jako reakcje.

Jeśli nie przeszedłeś przez
etapy poświęcenia, nie możesz
wejść w ten współczujący
stan niezbędny, aby obdarzyć Cię
mocą.

Wzrost duszy jest jak
rosa o poranku,
która błyszczy w promieniach słońca
i traci się w jego łonie.

Miłość jest tak czysta, że nie możesz
kojarzyć jej z zepsutymi
rzeczami ziemi.

Każda dusza jest
oazą na pustyni ciemności,
ogrodem w Edenie.

Duch jest dla Ciebie jak
matka dla swojego dziecka; czułość
miłości rozpuszcza nawet najtwardsze
serce, gdy znajdzie się
w zasięgu.

 

źródło: „A STUDY IN SPIRIT WISDOM” (fragment) WRITTEN AND COMPILED BY PAUL W. TREWHITT; Washington 1921