Prawdziwy Bóg

Bóg może być zdefiniowany jedynie przez wiarę; nauka nie może ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, że istnieje. Bóg jest absolutnym obiektem ludzkiej wiary. W nieskończoności, jest najwyższą inteligencją i twórcą porządku. W świecie, jest duchem miłosierdzia.

Czy uniwersalne Istnienie jest ślepą maszyną, która wiecznie mieli przypadkowe inteligencje, czy jest opatrznościową inteligencją, która kieruje siłami dla poprawy duchów?

Pierwsza hipoteza jest sprzeczna z rozumem, jest beznadziejna i niemoralna. Nauka i rozum muszą więc skłonić się przed drugą. Tak, Proudhon, Bóg jest hipotezą; ale to
hipoteza tak bardzo niezbędna, że bez niej wszystkie teorematy stają się absurdalne lub wątpliwe. Dla wtajemniczonych w kabałę, Bóg jest absolutną jednością, która tworzy i ożywia liczby. Jedność ludzkiego intelektu dowodzi jedności Boga.

Kluczem do liczb jest klucz symboli, ponieważ symbole są analogicznymi figurami harmonii pochodzącej z liczb. Matematyka nie może udowodnić ślepej fatalności, ponieważ jest wyrazem dokładności, która jest charakterem najwyższej rozsądku. Jedność dowodzi analogii przeciwieństw; to jest zasada, równowaga i cel liczb. Akt wiary wychodzi z jedności i wraca do jedności. Zamierzamy naszkicować wyjaśnienie Biblii przez liczby, ponieważ Biblia jest księgą obrazów Boga.

Poprosimy liczby o powód dogmatów wiecznej religii, a liczby zawsze odpowiedzą zgromadzając się w syntezie jedności. Kilka stron, które nastąpią, są prostymi przeglądami hipotez kabbalistycznych; są poza wiarą, i wskazujemy je jedynie jako ciekawe badania. Nie należy do nas innowować w sprawach dogmatu, a nasze twierdzenia jako iniciaty są całkowicie podporządkowane naszej uległości jako chrześcijanin.

źródło: LA CLEF des GRANDS MYSTÈRES
HÉNOCH, ABRAHAM, HERMÈS TRISMÉGISTE, ET SALOMON.
PAR Éliphas LËVI, Paris 1861.