Mistyczna Pieśń

Myślałem, że kiedy śpiewaliśmy
Były wielkie chóry ludzi,
Śpiewacy nieskończenie licznych wczorajszych dni,
Dołączali do nas wtedy.

Myślałem, że kiedy śpiewaliśmy
Dzieci jeszcze nieujawnionego jutra
Dołączały do wiecznej pieśni,
Która nie ma nuty smutku.

Myślałem, że kiedy śpiewaliśmy
Anioł krzyknął we mnie,
„Przyszłość i przeszłość są jednym
W Bożej Wieczności.”

źródło: THE MYSTIC SONG By FREDA M. HURT, The London Forum, June 1935, (Incorporating „The Occult Forum”)