Labirynt

Labirynt, życie, labirynt, śmierć
Labirynt bez końca, mówi Mistrz Ho.

Wszystko upada, nic nie wyzwala.
Samobójca rodzi się na nowo do odnowionego cierpienia.

Więzienie otwiera się na więzienie
Korytarz na kolejny korytarz:

Ten, który wierzy, że rozwija zwój swojego życia
Nie rozwija niczego.

Nigdzie nie pojawia się nic.
Wiekami też żyją pod ziemią, mówi Mistrz Ho.

JAMES KIRKUP

Z „Epreuves, Exorcismes” autorstwa Henri Michaux

źródło: THE OCCULT OBSERVER a Quarterly Journal, no. 1, 1949.