Hymn „Sama”

O pustelniku, wołaj starożytnymi słowy
„Powstańcie! Zbudźcie się!”
Wołaj ludzi, co szczycą się nauką swych Szastr,
Od pustych pedantycznych sporów.
Wołaj ich, prostych pyszałków, by wyszli
Na łono przyrody, ziemi szerokiej,
Wezwij grono swych uczniów;
Wokół ognia ofiary zgromadź ich
Wszystkich, niechaj India nasza,
Nasz kraj starożytny do siebie powróci,
Raz jeszcze niech wróci do wielkiego dzieła,
Do obowiązku i samooddania, do głębokiej
Medytacji; niech znów zasiądzie spokojna
Bez żądzy, bez sporów i czysta,
Niechaj jeszcze raz zasiądzie za katedrą
Jako wszystkich krajów nauczyciel.

źródło: Poeta Rabindranath Tagore hymn „Sama”


Szastry”  जलडमरूमध्य:  to sanskrycka nazwa dla księży lub kapłanów w hinduizmie. To słowo jest używane w kontekście religijnym i odnosi się do osób, które pełnią funkcje duchowe, prowadzą rytuały i studiują święte teksty