Egzorcyzm Soli

NOTATKI OKULTYSTYCZNE

„Otrzymałem wielkie objawienia i doświadczyłem niemałej słodyczy od tych płonących Duchów (Aniołów). Lecz Pan potem poprowadził mnie do piekła (sfer Elementarnych) i pokazał mi różnicę Duchów, o których mógłbym napisać sporo,

rozróżniając Duchy Ognia, Duchy Metalu, czy Duchy Gór, Duchy Lasu i Powietrza, jakie mają odpowiednie moce, działanie, kolory i formy, a także ich transformacje i wspaniały porządek, w jakim pojawiają się w nieopisanej majestatyczności. Malujemy ich na czarno, i we wszelkiego rodzaju bestialskich formach, ale różnią się one, i wiedzą, jak szybko przemieniać się z powietrza. Lecz sól jest im obrzydliwa, ponieważ zawiera boską iskrę, tak jak pierwomateria wszystkich stworzonych rzeczy:- co Magowie dobrze rozumieli, ale to jest nazywane zwykłą czarnoksięstwem i niewiernością.” – J. G. Gichtel. List do Przyjaciela, 1675.

W związku z powyższym cytatem warto tutaj dodać kilka uwag na temat „pogańskiego” pochodzenia rytuału katolickiego, gdyż ten kościół obrabował Kabalistów i Teurgów z ich magicznych rytów i ceremonii, zanim rzucił na ich oddane głowy anatemy. Oto tłumaczenie z Rytuału Kabalistycznego, i tego, który jest znany jako Rytuał Rzymski, rytuał Pawła V., zrewidowany przez najbardziej uczonych współczesnych Voltair’owi:

Egzorcyzm Soli

Kabalistyczne – (żydowskie i pogańskie).

Kapłan-Mag błogosławi
sól i mówi: „Istoto
Soli, w tobie niech pozostanie
Mądrość (Boga); i
niech zachowa od wszelkiej korupcji nasze umysły i ciała.
Przez Hochmael ( דרך החמה
Bóg Mądrości), oraz
moc Ruach Hochmael (רוח החמה)
(Ducha Świętego Ducha)
niech Duchy Materii, „Ruachot HaChomer” (רוחות החומר)
(złe duchy) przed nią ustępują.
Amen.”


Rzymskokatolicki Egzorcyzm Soli.

Kapłan błogosławi Sól i mówi:
„Istoto Soli, Egzorcyzuję cię w imieniu żywego Boga…
stań się zdrowiem duszy i ciała!
Wszędzie tam, gdzie będziesz rzucona,
niech nieczysty duch zostanie przepędzony. …
Amen.”

 

źródło: The Occult Magazine, Glasgow, april 1885.