Arkan Dwudziesty Pierwszy (albo zerowy) Shin ש‬

Arkan Dwudziesty Pierwszy (albo zerowy) Shin ש‬

W alfabecie służy jako znak tego arkanu ש‬ (Shin-Szin, niekiedy – Sin). Liczbowe znaczenie arkanu ש‬ = 300. Astrologicznych odpowiedników arkan nie posiada. Jako hieroglif służy strzała w chwiejnym ruchu.

Symbol ten naprowadza nas na wyobrażenie o czemś to mało – uchwytnem bez poprzedniego wyuczenia się nieuchwytnych, bardziej ogólnych faz ruchu tej samej strzały, spotykanej w 7-mym i w 15-tym  arkanach.

W siódmym arkanie strzała leci prostolinijnie według praw, metafizycznie koniecznych i naukowa zrozumiałych.
W 15-m arkanie ana porusza się pa po wierzchni koła  lub, lepiej rzec, po spiralnej linji, określającej węzłowe punkty astralnego prądu.

Tutaj w 21-m w najbardziej tajemniczym z arkanów, ruch ten przeobraził się w chwiejny.
Widocznie chwiejność można sztucznie pod prowadzić pod typ ruchu pa zamkniętej linji i uważać to za jakiś bardzo osobliwy przejaw, ale to nie przeszkodzi nam osobliwości tej nadać wielkie znaczenie w praktycznej sferze urzeczywistnień.

Naukowa nazwa arkanu to ש – Furca (widły) nasuwa myśl tyIko na formę samej litery;  pospolita nazwa – le Fou – odnosi się tylko do obrazu.

Poszukamy w ostatniej rozwiązania zadania o istotnem znaczeniu arkanu lub, w ostateczności, o ogólnym charakterze jego tłumaczenia.

Po skale do urwiska śpiesznie krocz człowiek, Na głowie jego widnieje śmieszny kołpak; a on patrzy na urwisko, lecz gdzieś to w stronę, gdzie nic nie widnieje, nie zauważa krokodyla z otwartą paszczą, który przyczaił się za Urwiskiem; nie zwraca uwagi na zmęczenie i nie i nieprzyzwoity swój strój, szarpany w dodatku przeli psa, idącego za nim w ślad. W prawej ręce (zwierciadłowo) nierozumnego wędrowca widnieje berło, o które się nie Opiera i którem nawet się nie Posługuje, ażeby odpędzić psa. Lew ręką głupiego podtrzymuje koniec pałki, na której za jego plecyma jest zawieszony o znacznych rozmiarach ciężki worek.

Cóż to za Wędrowiec?

Człowiecza figura wskazuje na indywidualizację potrącanych przez arkan sił. Ale jak te siły są zużytkowane?

Cielesny człowiek, widocznie, jest stworzony do życia w fizycznym planie, a na karcie idzie w przepaść, gdzie w dodatku oczekuje go paszcza krokodyla. Przeznaczeniem odzieży – zakrywać i chronić ciała. Odzież tutaj nie spełnia swojego przeznaczenia, jak i kij wędrowca. On śpieszy się, lecz omieszkuje zrzucić worek i Odpędzić psa.

Słowem – zachowuje się dziwnie, niespodziewanie dla widza. Można rzec, że w jego zachowaniu się jest element Jakiejś to cudaczności, dla. demonstracji której trzeba wyrzec się własnych środków, posługując się swojem ciałem i instrumentami, znajdującemi się w jego rozporządzeniu, wprost przeciwnie ich przeznaczeniu. Skutek jest, ale on zdobyty jakimiś to sprzecznościami, pogardą normalnej logiki Postępków. Wypełnimy wrażenie arytmologiczną analizą numeru arkanu.
Ale co wziąć za numer?
Radzą 0 (zero), radzą i 21.
Zerowy numer należy pojmować, jako odsunięcie myśli na wyjątkowe położenie arkanu i na niepragnienie wyprowadzać go z innych.

Liczba 21 jest więcej płodotwórcza.

21 = 1+20

Zrównoważony, zdolny do przejawienia Element (1), wprowadza warunki istnienia nowego świata, przemiany położenia rzeczy (20).

N.p. Archetyp emanuje mentalną sferą, albo idea, przyoblekł się w formę wskutek usuwającego się od nas w swej mechanicznej części procesu, albo – forma wolutywnego przejawu tajemniczo wywołuje faktyczne przejawy w fizycznym planie.

Podług tego rozkładu zestawimy zagłówki arkanu w sferach przejawienia Elementów Teozoficznego Ternera. W przejawach Archetypu arkan ש‬ podkreśla wysoce – tajemniczy proces Emanacji Świata Aziluth. Czysto Duchowy Początek nagle przejawił się w postaci jakichś to, wcale promienistych, ale razem z tem mentalnych, tj. bardzo gęstych, w porównaniu z Esencją Archetypu, wylewów Pierwotnych Dziesięciu Sefirot. Proces ten jest zatytułowany Radiatio.

W planie Człowieczeństwa arkan ש‬ nie mniej tajemniczo odbił się w procesie przejścia od Ogólnoludzkich mentalnych manifestacyj do tego, co nazywamy „Znakiem”. Pod tym terminem zrozumiemy Element astralnej sygnalizacji, tj. tego, co jedna osobowość może formalnie poznawać w drugich przez t.zw. szósty zmysł (zmysł astralnego przejęcia). Wrażenia, dostarczane przez te przejęcia, wyrazimy w języku fizycznego planu jako barwne, geometryczne, akustyczne, czuciowe i węchowe, ale nie o to chodzi, jak wyraża się w warunkowym języku astralny „Znak” a w tajemnicy pojawienia samego znaku, jako obłoczka idei.

I tak, drugi zagłówek będzie – Signum.

W planie Przyrody zainteresowało nas przejście od określenia Energji, jako astralnego przejawu, do oznaczenia nagromadzenia tej samej Energji ocenianego przez organy zmysłów w sferze właściwości t.zw. materji. Tajemnica przejścia zapasu kinetycznej energji w atrybut twardości; tajemnica mechanizmu wywołania ruchu w pacjencie przy pomocy utraty energji wyobrażenia operatora,  o to co nas dawno interesowało, i oto co tworzy ש‬ dla planu Przyrody.

To wielkie złudzenie, które nazywamy Materjalnym Światem, na mocy swego istnienia zadaje nam zagadkę ש‬ dla przyrody i podaje trzeci zagłówek arkanu – Materja.

Odwrotne rozłożenie: 21 = 20 + 1, poda obraz położenia zrównoważonej, zasadniczo zdolnej do przejawienia  osobowości (1) w tym momencie, kiedy ona jest przygnieciona przeli arkan dwudziesty, tj. elementy odrodzenia; kiedy te elementy  jej ponad siłę; kiedy ona nie może uporać się z  nowością zadań, które spotyka na swojej drodze; kiedy on. szybkim krokiem idzie nie tam, dokąd należy j kiedy ona nie opiera się o berło dostępnych jej co do istoty Poświęcających Elementów; kiedy ono nawet myśli zasłonić się kłamliwemi – obronami  podobnemi do rozerwanej odzieży, nie grzejącej i nie zabezpieczającej elementu przyzwoitości w środowisku choćby omyłkowego postępowego ruchu samej osobowości; kiedy ona starannie utrzymuje za plecyma ciężki worek zabobonów, przesądów i warunkowości, nieodpowiadających zadaniu Odrodzenia (20-ty) Arkan.

Jak widzimy – karta arkanu ilustruje w sam raz ujemną fazę pierwotnego jego arytmologicznego rozłożenia. Sam arkan odnosi się bowiem do największych i najniebezpieczniejszych Poświęcających Tajemnic.

A jaką drogę medytacji ma wybrać uczeń dla Poświęcenia w dodatniem kierunku? Jeśli jest kabbalistą, to rozpocznie od wyuczenia się pozostałych arytmologicznych rozłożeń liczby 21 w dodatnich fazach przejawienia ש‬.

Pójdziemy za nim i cierpliwie wgłębimy się określone  rozłożenia.

21 =  2 + 19; tj.  tajemnica ש‬  opiera się  na Wiedzy pewnej Analogij i przeciwieństw (2) +  tajemnicy Wielkiego Działania (19).

21 = 3 + 18; tajemnica ש‬ przypuszcza pełną metafizycznych kulturę w operatorze (+) pełny rachunek Absolutnej Hierarchji, okkultystycznych sił i mogących przedstawić linię przeciwnych działań w fizycznym planie (18).

21 = 4 + 17; chcesz władać ש‬ – wyucz się  dobrze arkanów fizyko chemicznych przejawów (4) razem z arkanami astralnych wpływów w Przyrodzie i ich Mentalnych Osnów (17).

21 = 5 + 16; chcesz zastosować arkan ש‬ – uświadamiaj w sobie niewymierność Ludzkiej Wolnośoi, potęgę Ludzkiej Woli (5) i pamiętaj razem z tem, że ta sama Wolność może być źródłem Upadku, Dyferencji  sprzężonej z Materjalizacją (16).

21 = 6 + 16; znaj, że wszędzie są dwie drogi (6) i że wszędzie możesz stać się albo rozkazodawcą, albo niewolnikiem Wielkiego Bafometa (15).

21 = 7 + 14; kiedy będziesz się czuł zwycięzcą  (7), umieraj, harmonizuj (14) przejawy swojej siły.

21 = 8 + 13; jeżeli ty pracujesz w strefie ustanowionej  prawomierności (8), znaj i pamiętaj, że ostateczny cel twojej roboty jest przygotowanie się do przemiany planu (13); jeżeli   ty możesz planomiernie żyć, postaw za cel życia. godne przygotowanie się na śmierć, tj. na. urodzenie w życiu astralnym;  jeżeli odchodzisz za brzemienną to wybieraj pokarm i regułę dla płodu, wyobrażając sobie konieczność skończyć dla niego życie embrjonalne i rozpocząć życie w ziemskiej atmosferze i jeżeli ustanawiasz regułę fizycznego wychowania małoletniego, nie zapominaj, że kiedyś musi przejść do wychowania intelektualnego , a wychowując intelektualnie, nie zapominaj, że uczeń 21 czasem przeobrazi się w działacza.

Ale i odwrotnie, mając sprawę z elementarem człowieka, nie zapominaj, że on był wcielony i widząc działacza, uważaj na poprzedzające na niego wpływy szkoły i rodziców itd.

21 = 9 + 12;  kto chce stosować  Wielką Tajemnicę ש‬ ten niech się Poświęci (19) w odpowiadających planach i będzie gotów na Ofiarę (12).

21 = 10 + 11; władający tajemnicą ש‬, opiera się z jednej strony o automatycznie działający Światowy Młyn (10), z drugiej strony o środki potocznych łańcuchów (11) odpowiadających planów.

Oto wzór medytacji okultysty, pragnącego wniknąć w sfery zastosowań ש.  ש = 300; to – trójka, ale trójka rozszerzona i trójka, która wniknęła w świat komplikacji dziesiątej sefiry w dsiesiątem jej przejawieniu.

Powiem jeszcze kilka słów o tajemniczym arkanie mechanizmów inwolucji i ewolucji. Ważne samemu nie iść do przepaści, gdzie was oczekuje otwarta paszcza krokodyla; w porę samemu w porę zrzucić sławny worek, odpędzić psa, oprzeć się o berło, zaopatrzyć się w przyzwoite ubranie, zrzucić głupi kołpak i patrzeć prosto przed siebie.

Nie będziecie wtedy narzędziem dla cudzych operacyj inwolucyjnego ש. Przeciwnie kiedy wam spodoba się kombinować realizacje w podplanach niższych tego, w którem mieszka wasza wolna Jaźń, potraficie nadziać głupi kołpak na istotach tych podplanów i radować się z tego, co one nie domyślają  się zrzucić swego worka; potraficie uniknąć tych faz, w których one niespodziewanie mogłyby posługiwać się swojemi berłami; wykorzystać to skrępowanie, którego doświadczają w swoich nieodpowiednich szatach; poszczuć na nich dostateczną liczbę psów psów, aby zbić ich z tropu nawet w tych  nieprawomiernych reakcjach, które one starają się okiełzywać i na zakończenie, spokojnie i bez uprzedzeń badać  jak idą do przepaści waszej realizacji, wampirycznie pochłaniającej ich paszczą  astralnego schematu waszego wolutywnego przejawu.

Właściwem terali powiedzieć że, arkan Schin planuje się na karcie ujemnie nie tylko dla tego, aby okultysta nie pozwalał drugim nadziewać na siebie głupiego kołpaku, nie tylko dla tego, aby on sam upiększał tymże te istoty, nad któremi zamierza. operować, jak nad pasywnem początkiem, ale i dla tego ażeby on sam umiał w porę nadziać go na siebie, naśladując figurę naszej karty. Chodzi o to, że rozwinięta Jaźń, uświadamiając  sobie złudę fizycznego planu, ciąży czasami do swojej cielesnej powłoki i kłamliwych rozkoszy, przez nią dostarczanych.

Zrzucić tej powłoki do oznaczonego czasu Jaźń nie ma prawa: Karma zakreśliła jej program doświadczeń i ofiar jej inkarnacyj, i Kurs Życia powinien objąć w całości ten program. W tych to momentach trzeba umieć zamknąć oczy na niedoskonałości fizycznego planu, trzeba umieć rozochocić się do życia, bałamuciło się jego brzękadłami, trzeba umieć zaszczepić sobie widmo szczęścia, którego, ściśle mówiąc, nie ma na ziemi. Ale przecie takie zaszczepienie będzie jako pełne naśladownictwo Żartu dwudziestego i pierwszego arkanu, pełne, ale dobrowolne, zrzeczenie się materjałów, zdobytych przez Poświęcenie. Ono będzie odpoczynkiem na ciężkiej drodze życia.

A przecież wędrowiec powinien nie tylko umieć nieustannie kroczyć, ale i uważnie w odpowiedniej porze i z wyrachowaniem rozporządzać  epokami odpoczynku, epokami odświeżenia sił. Powiem więcej, kto nigdy sam nie odpoczywa wskutek mądrości, ten zapomni o warunkach osobistego egoizmu i nie potrafi orjentować się  w ofiarach, które przynosi mu bliźni.  A przecież powiedziano: „miłuj bliźniego, jak siebie samego”. To znaczy: „dostarczaj bliźniemu tego, czego ty samemu sobie dostarczasz w minutach odpoczynku od Mądrości”.

Jak wspomniałem już, tajemnica (lub w krańcowej mierze metoda) inwolucji jest, razem z tem, tajemnicą odwrotnego ewolucyjnego procesu. Cała różnica spoczywa w tem, ile upadek spełnia się metafizycznie szybko, a odrodzenie – metafizycznie powoli.
Oto dlaczego próby kabbalistycznej analizy procesu upadku Człowieka wydają się nam zawikłanemi, jakby Sztucznemi subtelnościami, kiedy obrazy Odrodzenie  Człowieczeństwa łatwo i cierpliwie przyswajamy sobie przy pomocy Etycznego Hermetyzmu. Profan, ochotnie, spokojnie, bez trwogi uczy się Ewangelji, co nie przeszkadza mu zdumiewać się nad próbami analizy Księgi Bytu.

Widzieliście, że ש to – straszy arkan. Nieumiejętni  lub nie w porę go stosować, znaczy zatrzymać rozwój Światowej Ewolucji. Oto dlaczego narysowanie go straszy tak wielu, Poświęconych. A między tem Najwyższa, Najpotężniejsza Najsyntetyczniejsza Pentagramma Astralu  יהושה właśnie swoim znakiem   ש zabezpiecza sobie możność inkarnacji, tego punktu oparcia Odkupienia ludzkich zbiorowości,  następnie, Reintegracji Pierwotnego Doskonałego Człowieka.

Nie będziemy obawiali się realizacji, ale postawimy w naszych modlitwach o Poświęceniu na pierwszy plan dążeniu poznania dwudziestego pierwszego arkanu nie jako wabik.., nie złodziejski sposób, nie za cenę paktu z niższym Astralem, lecz uczciwie hermetycznie, po systematycznem wniknięciu w poprzedzające dwadzieścia arkanów, zaprowadzi on nas wtedy nie do zgubnych pomyłek, nie do znamion plam na Karmie, lecz do świadomego Tryumfu Rosenkreuzerowskiej Reintegracji Wskutek procesu pełnego Troistego zastosowania Wielkiego Arkanu Magji.

powrót  ⇐

źródło: 

Tytuł: Tajemna wiedza duchowa cz 2
Wariant tytułu: Tajemna wiedza duchowa : encyklopedyczny wykład nauk tajemnej wiedzy duchowej opracowany na podstawie egipskiej symbolistyki
Autor: Gomulicki, Marian
Książnica Cieszyńska